SuperMax – Valmiina töihin!

Liikenneviraston mukaan ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset kasvoivat tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varsinkin ulkomaan merikuljetusten viennissä oli huomattavaa kasvua. Vientikuljetukset kasvoivat 9,7 prosenttia ja tuonnissakin oli kasvua 2,7 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Myös ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärät ovat nousussa.

Ulkomaan meriliikenteen viennin kasvu johtui sellun, sahatavaran, malmin ja erityisesti öljytuotteiden kuljetusten lisääntymisestä. Öljytuotteiden vienti oli 1 700 000 tonnia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Paperin vienti väheni 2,4 prosenttia. Tuonnin 2,7 prosentin kasvu johtui lisääntyneistä raakaöljyn ja öljytuotteiden kuljetuksista.

Ulkomaan meriliikenteen matkustajaliikenteessä matkustajamäärä kasvoi 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua oli erityisesti Viron matkustajaliikenteessä, se kasvoi 5,7 prosenttia. Viroon suuntautuvan liikenteen matkustajamäärän osuus saavutti nyt ensimmäisen kerran Ruotsin liikenteen matkustajamäärän. Kaikkiaan ulkomailta Suomen satamiin saapuneita aluksia oli kesäkuun loppuun mennessä 14 725 kappaletta. Alusten määrä kasvoi 2,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.