kaupungille sovintoehdotuksen 23.2.2022. Helsingin kaupunki ei vielä ole vastannut ehdotukseen, mutta yhdistyksen toiveet sovinnon saamiseksi ovat korkealla.

Yhdistys ehdottaa, että se peruuttaa valituksensa hovioikeuteen ja asia jää sillensä. Yhdistys sitoutuu edistämään sähköisten ja uusiutuvilla polttoaineilla toimivien lentokoneiden operointia ja on joustava ja ratkaisukeskeinen yhteistyökumppani Helsingin kaupungille. Yhdistys on luvannut kirjata toimintasuunnitelmaansa asuntotuotannon mahdollistamisen rinnan lentotoiminnan kanssa.

Vastavuoroisesti yhdistys ehdottaa, että Helsingin kaupunki peruuttaa yhdistyksen häädön ja palauttaa alueen hallinnan takaisin Lentokenttäyhdistykselle. Lisäksi kaupungin tulee todeta, että entinen vuokrasopimus on voimassa ym. ajankohdasta eteenpäin ja kaupunki luopuu vahingonkorvausvaateistaan.

Lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Siimes kiteyttää tilanteen: "Oikeustoimet tulisivat kestämään vuosia, joten haluamme ehdottaa sovintoa asiassa. Näin saamme yhteistyössä rakennettua kaikkia tyydyttävän kompromissin, ja Helsingin kehitys pääsee jatkumaan." Lentokenttäyhdistyksen ja kaupungin välisen hovioikeuskäsittelyn ajaksi on alustavasti määritelty huhti-toukokuu 2023. "Tällä tavalla pääsemme asiassa eteenpäin ja paljon aikaa ja vaivaa säästyy." sanoo Siimes

Kehitystyö käyntiin yhdessä

Yhdistys ehdottaa, että kaupunki ja yhdistys aloittavat välittömästi yhteiset työpajat ja keskustelut siitä miten lentotoimintaa voidaan jatkaa mahdollisimman pitkään, harmoniassa ja kaupunkikehityksen edut huomioon ottaen. Yhdistys haluaa vuokrata Lentokonehangaari 1:n lentokoneiden säilytys- ja huoltokäyttöön siksi ajaksi kun lentotoiminta jatkuu.

Sovinnon tuloksena Helsingin kaupunki selviää ilman mainehaittaa ja näyttää dynaamisen ratkaisukeskeiseltä. Lentokenttäalueen passiivinen maamassa saadaan välittömästi aktiiviseen ja tuottavaan käyttöön, ja ilmailuelinkeinot ja koulutus saavat uuden laajan alustan. Kenttäalueen merkittävät luontoarvot ja biodiversiteetti säilyvät eheinä.

Sovinnon seurauksena hovi- ja korkeimman oikeuden prosesseilta vältytään, Helsinki on maailman toimivin kaupunki ja lentokenttäalueen monipuolinen, dynaaminen ja kaupunkilaisia palveleva toiminta mahdollistuu.

Helsingin kaupunki on tunnistanut ilmailualan kehityspotentiaalin

Helsingin kaupunki on havainnut Kivikon helikopterikentän yhteydessä, että ilmailualalla on huomattavaa kehityspotentiaalia. Kalusto kehittyy, hiljenee ja tulee edullisemmaksi. Sähkökäyttöiset, pystysuoraan nousuun ja laskeutumiseen kykenevät lyhyen matkan alukset ovat keränneet runsaasti sijoittajapääomaa. Helsinki Citycopter on vuoden uusimaalainen yritys 2022. Kaupungille on tullut lukuisia yhteydenottoja operoijilta sekä helikopteritukikohdasta että laskeutumispaikoista. Sovintoehdotus mahdollistaakin ilmailualan tulevaisuusskenaarioiden kehittämisen urbaanissa ympäristössä.