Liikenne- ja viestintävirasto on 21.12.2020 antanut määräyksen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta. Määräys on tullut voimaan 1.4.2021. Nyt määräyksen siirtymäaikoihin on tullut muutoksia. Raakapuukuorman varmistamiseen siirtymäajan piti loppua 1.1.2022. Nyt siirtymäaikaa on jatkettu ja vaatimuksia sovelletaan 1.7.2022 alkaen.

Siirtymäaikaa jatkettiin, koska Covid-19 –pandemiasta johtuen ajoneuvoteollisuuden komponenteissa on ollut vaikeasti ennakoitavia saatavuusongelmia. Joulukuun 2021 aikana on käynyt ilmi, että merkittävä määrä ajoneuvoja odottaa uusia kiristimiä ja määräyksen tarkoitettu voimaantulo heti vuoden 2022 alusta aiheuttaisi tässä tilanteessa merkittäviä ongelmia raakapuukuljetusten hoitamiseen.

(Uusi sidontamääräys on saanut vahvaa kannatusta puun kuljetuksia suorittavien yritysten keskuudessa. Toim.huom.)