SuperMax – Valmiina töihin!

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus on heikentänyt ajokokeeseen tulevien kuljettajien taitotasoa huolestuttavasti. Samalla se on heikentänyt ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta merkittävästi. Ajokokeissa on ilmennyt opetuslupaan liittyviä väärinkäytöksiä ja myös teknisiä virheitä. Uudistuksen tavoittet ovat jäämässä pahasti asetetuista tavoitteista.

Ajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen lisääntymiseen. Uudistuksen seurauksena auton ajokokeeseen saapuu päivittäin kuljettajia, joiden ainoana tavoitteena on läpäistä ajokoe mahdollisimman vähällä. Ajotaito on toistuvasti osoittautunut niin heikoksi, että se on vaarantanut tutkinnon vastaanottajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Hylätyn ajokokeen jälkeen tullaan useinkin uuteen ajokokeeseen ilman yhdenkään tunnin lisäopetusta. Päätöksen lisäopetuksen tarpeesta tekee ajo-oppilas itse – usein selvästikin välttäen lisäharjoittelun 80 euroa/ajotunti maksua.

Ajokorttilainsäädännön tavoite alentaa ajokortin hintaa pakollisia ajo-opetustunteja vähentämällä näyttää johtaneen harhaan. Ajo-oppilaiden toimintaa ohjaava motiivi on liian usein osoittautunut ajotutkinnon suorittaminen mahdollisimman vähillä ajo-opetustunneilla. Oman ajotaidon arvioiminen riittävän laajasti yhdessä ajo-opettajan kanssa ennen ajokoetta ja riittävä harjoittelu eivät ole toteutuneet. Uudistuksen tavoite ajo-oppilaiden valinnanvapauden lisäämiseksi osoittautuu muuttuneen valinnaksi mahdollisimman halvan ja riittävän ajo-opetuksen välillä.

Opetuslupien myöntämisperusteiden merkittävä keventäminen on johtanut ongelmiin. Teoriakokeen poistaminen opetusluvalla opettavalta henkilöltä on heikentänyt opetuksen yleistasoa. Ajo-opettajilta vaadittava ammattitaito on usein osoittautunut riittämättömäksi. Samalla opetusluvalla opetuksesta on tullut bisnes, jolla hankintaan vastuullisen opetuksen sijaan jopa ansiotuloja. Opetuslupaopettajien tietoisuus ajokokeessa vaadittavista asiapapereista on ajoittain jopa hämmästyttävän heikko. Ajovarman tietoon on lisäksi yhä useammin tullut, että opetuslupaoppilaita opettaa joku muu kuin henkilö, jolle opetuslupa on myönnetty.

Ajokorttilainsäädännön uudistus poisti myös ajo-opetusauton lisäjarrupolkimen muutoskatsastusvelvollisuuden. Seurauksena opetusluvalla opetetaan autoilla, joiden lisäjarrupoljin ei ole asennettu asianmukaisesti. Ajovarman toimipisteissä jää viikoittain usean opetuslupaoppilaan ajokoe toteutumatta virheellisesti kiinnitetyn ja toiminnaltaan puutteellisen lisäjarrupolkimen seurauksena.

Saatujen kokemusten perusteella esitämme seuraavia täsmennyksiä ajokorttiuudistukseen:

* Simulaattoriopetuksen mahdollistamista vain pimeän ajon opetuksessa.
* Luopumista minimiajokerroista ja vaatimuksena sellainen ajo-opetuksen määrä, että kuljettaja kykenee ajamaan autoa liikenteessä turvallisesti, liikennesääntöjen mukaisesti, vastuullisesti ja ekologisesti.
* Tutkinnon vastaanottajien lisäajokertojen määräämisoikeuden palauttamista.
* Teoriakokeen palauttamista opetusluvan hakijoille.
* Muutoskatsastusvelvollisuuden palauttamista ajotutkinnossa käytettäville opetusautoille.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys ry.

(Liikkuva Poliisi (LP) oli poliisimme erikoisvalmennettu iskuryhmä, joka toimi koko valtakunnan alueella. Liikennevalvonnan lisäksi se toimi turvajoukkona mm. valtiovierailuissa sekä valtiojohdon matkoilla. Valtiovallan sille osoittama luottamus johti peittelemättömään kateuteen poliisivoimissa ja Poliisihallituksen piirissä. Sisäministeri Päivi Räsäsen siunauksella LP lakkautettiin vuonna 2014 ja sen miehistö hajautettiin maan paikallispoliisiin, jossa se toimii yhä ylläpitäen samalla Liikkuvan poliisin Perinneyhdistystä. 

LP:n lakkautuksen jälkeen tieliikenteen kuolemantapaukset ja loukkaantumiset ovat lisääntyneet vuodesta 2014. Valtiontalouden tarkastusviraston raportti 5/2019 toteaa, että Suomen liikenneturvallisuuskehitys on vuodesta 2014 taantunut EU:ssa sijalle 25. eli EU:n neljänneksi huonoimmaksi. Toim.huom.)