SuperMax – Valmiina töihin!

Liikenneviraston mukaan tavaraliikenne on alkuvuonna vähentynyt niin ulkomaan meriliikenteessä kuin rautateilläkin. Myös tieliikenteessä raskas liikenne väheni hieman lähes kaikkialla Suomessa. Henkilö- ja pakettiautoliikenteen jatkuvasta lisääntymisestä johtuen pääteiden tieliikenne jatkaa edelleen hienoista kasvuaan.

Ulkomaan meriliikennekuljetuksissa vienti väheni 8,4 prosenttia ja tuonti 5,1 prosenttia. Tuonti vähentyi erityisesti raakapuun ja kivihiilen kuljetuksissa. Raakapuun tuonti väheni 26 prosenttia ja kivihiilen tuonti 11 prosenttia. Paperin ja sellun vienti pysyi viimevuotisella tasolla, mutta sahatavaran vienti väheni 3 prosenttia. Matkustajien kokonaismäärä ulkomaan meriliikenteessä pysyi viime vuoden tasolla ollen 8,3 miljoonaa.

Pääteiden liikenne lisääntyi tammi–heinäkuussa noin puolellatoista prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilö- ja pakettiautoliikenne lisääntyi 1,8 prosenttia, kun taas raskas liikenne (linja- ja kuorma-autot) väheni 1,6 prosentilla.

Rautateiden tavaraliikenteen useita vuosia jatkunut kasvu on taittunut. Kuuden ensimmäisen kuukauden kuljetusmäärät laskivat 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.