Scania V8 – Uusi kuningas!

Joukkoliikenteen digitalisaatiotukia myönnettiin tänä vuonna erityisesti lippu- ja maksujärjestelmien kehittämishankkeisiin, mutta tukea sai myös liikenteen automaatiokehitystä tukeva, katuverkon tietopohjaa kehittävä hanke. Tukea hakivat ja saivat pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun hankkeet.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätökset valtionavustuksesta, jolla on tarkoitus tukea suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen digitalisaation ja palveluistumisen edistämistä. Nyt myönnetty valtionapu on osa eduskunnan myöntämää nelivuotista, yhteensä 14 miljoonan euron rahoitusta. Tänä vuonna myönnettiin yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna rahoitusta saaneiden hankkeiden joukossa oli useita lippu- ja maksujärjestelmien kehittämishankkeita, joissa edistetään mm. lähimaksamiskokeiluja ja rajapintojen kehittämistä, sekä hanke, jossa katuverkon tietopohjaa lisätään liikenteen automaatiokehitystä varten. Hakemuksia tuli yhteensä 11 ja tukea myönnettiin 8 hankkeelle.

- Tämänhetkinen tilanne tuo omat haasteensa joukkoliikenteen kehittämiseen. Haluaisimmekin kannustaa kaikkia joukkoliikenteen toimijoita miettimään uusia, digitalisaatiota ja automaatiokehitystä entistä enemmän hyödyntäviä mahdollisuuksia, joiden avulla joukkoliikennettä voitaisiin kehittää innovatiivisesti myös tässä muuttuvassa tilanteessa, painottaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

- Tänä vuonna hakijoita oli kolmelta suurelta kaupunkiseudulta eli Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueelta, Tampereelta ja Turusta. Toivottavasti jatkossa hakemuksia tulee entistä enemmän, jotta digitalisaation ja automaation mahdollistamat hyödyt joukkoliikenteelle tulisivat mahdollisimman laajasti käyttöön, jatkaa Saarimäki.