Scania – Valoa hintoihin!

Mobiilipysäköinnin palveluja tuottava EasyPark on selvittänyt suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten liikennekulttuurien eroja. Autoilijoille suunnattu kyselytutkimus toteutettiin samanaikaisesti neljässä pohjoismaassa. Eroja löytyy muun muassa ruuhkastressissä sekä suhtautumisessa pyöräilijöihin ja jalankulkijoihin. Myös mobiilisovellusten käytön laajuus ja pysäköintisääntöjen tuntemus ovat naapurimaissa eri tasoilla toisiinsa verrattuina. Kyselyyn vastasi jokaisesta maasta 1000 yli 18-vuotiasta autoilijaa.

Autoilijoilta selvitettiin suhtautumista ruuhkiin. Ruotsalaiset ovat ruuhkissa rennoimpia. Heistä vain joka neljäs ärsyyntyy ruuhkassa. Ruuhkastressissä suomalaiset ovat ylivoimaisia, 43 prosenttia kertoo ruuhka-ajelun kiristävän pinnaa. Tanskalaiset ja norjalaiset ovat samoilla viivoilla ruuhkaliikenteessä. Ärsytyskynnys ylittyy Tanskassa 39 ja Norjassa 38 prosentilla.

Suomalaiset pärjäävät parhaiten pyöräilijöiden kanssa

Norjalaisista joka kolmatta ja ruotsalaisista joka neljättä autoilijaa kiukuttaa pyöräilijät liikenteen seassa. Suomessa liikenteeseen mahtuu mainiosti sekä autoilijat että pyöräilijät. Meillä vain 15 prosenttia autoilijoista harmittelee reisienergialla liikkuvia kaksipyöräisiä kanssakulkijoita.
Jalankulkijat eivät aiheuta verenpaineen nousua missään kyselytutkimuksen kohdemaassa. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vain joka kymmenes ärsyyntyy jalankulkijoista. Tanskassa luku on vieläkin vähemmän, vain 6 prosenttia.

Joka kolmas suomalainen kaipaa lisää parkkipaikkoja

Muihin maihin verrattuna Suomessa on paras tilanne parkkipaikkojen suhteen. Kotimaassamme joka kolmas autoilija toivoo lisää parkkipaikkoja. Norjassa ja Tanskassa tilanne on selkeästi huonompi. Näissä maissa joka toinen autoilija kärsii parkkipaikkojen vähyydestä.

Suomalaiset ovat jälkijunassa pysäköinnin mobiilisovellusten käytössä

Suomalasista vain joka kymmenes käyttää mobiilisovellusta pysäköintimaksun suorittamiseen. Ruotsissa ja Norjassa näin toimii jo joka viides. Tanskalaisten mobiiliaktiivisuus lähentelee suomalaistasoa. Heillä 14 prosenttia hoitaa maksun älypuhelimellaan.

Pysäköintisääntöjen tuntemuksessa kaikilla parantamisen varaa

Autoilijoilta kysyttiin kuinka hyvin he omasta mielestään tuntevat eri pysäköintisäännöt ja -rajoitukset. Kaikilla on selkeästi parannettavaa. Suomalaisista lähes joka neljäs sanoo, että ei tunne sääntöjä kunnolla. Tanskalaiset olivat tässä aiheessa kehnoimpia, jopa 44 prosenttia kertoo, että ei tiedä kaikkia sääntöjä. Ruotsissa tilanne ei ole paljon parempi, 37 prosenttia ja Norjassakin joka kolmas epäilee omaa tietämystään.