SuperMax – Valmiina töihin!

Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 69 miljoonaa tonnia, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 25 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 11 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 5,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 93 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 7 prosenttia yksityisessä liikenteessä.