SuperMax – Valmiina töihin!

Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 69 miljoonaa tonnia, mikä oli yhtä paljon kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 5 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 3 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen.

Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 5,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 90 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 10 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 4/2015, Tilastokeskus