SuperMax – Valmiina töihin!

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF = Internal Security Fund) Suomelle myönnettävän 53 miljoonan euroa rahoitusosuuden ohjelmakaudelle 2014-2020. Tästä 30-35 miljoonaa tulee kohdistumaan rajojen valvonnan ja rajatarkastusten kehittämiseen.

Sisäisen turvallisuuden rahasto on jatkoa päättyneelle ulkorajarahastolle, josta Rajavartiolaitos on saanut rahoitusta 2007 - 2013 noin 35 miljoonaa euroa. Rahoitusta on tarkoitus hakea esimerkiksi maa- ja merirajojen teknisten valvontajärjestelmien uudistamiseen ja ylläpitoon, automaattisen rajatarkastustekniikan käytön laajentamiseen, näihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämiseen, partioajoneuvojen hankintaan, rajaturvallisuuskoulutuksen kehittämiseen ja yhdysmiestoimintaan. Loppuosa ohjelman rahoituksesta kohdistuu kansallisen viisumitietojärjestelmän loppukehitykseen sekä rikollisuudentorjuntaan ja kriisivalmiuksien parantamiseen.

Nyt hyväksytyn Suomen kansallisen ohjelman pohjalta ollaan parhaillaan laatimassa tarkempaa toimeenpanosuunnitelmaa hankkeineen ja aikatauluineen. Ensimmäinen rahoitushaku auennee loppusyksyllä.