Scania-juhlakiertue

Valtioneuvosto on nimittänyt DI Kirsi Karlamaan 1.1.2019 toimintansa aloittavan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtajaksi viiden vuoden määräajaksi.

Liikenne- ja viestintävirastoon yhdistyvät Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja osa Liikennevirastosta. Uusi virasto yhdistää asiantuntijoiden osaamisen ja tuo aiempaa paremman kyvyn vastata toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja nopea teknologinen kehitys vaikuttavat myös liikenteeseen ja viestintään kohdistuviin vaatimuksiin.

Kirsi Karlamaa siirtyy Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi Viestintäviraston pääjohtajan tehtävästä. Viestintävirastossa Karlamaa on työskennellyt vuodesta 2000 monipuolisesti erilaisissa johtamistehtävissä muun muassa Taajuushallinto-toimialan ja Kyberturvallisuuskeskuksen johtajana.

"Liikenne- ja viestintävirastossa huolehdimme liikenteen ja viestinnän toimivuudesta ja turvallisuudesta Suomessa. Luomme yhteistyöverkostoja ja mahdollistamme kokeiluja, joiden ansiosta syntyy liiketoimintaa sekä uusia palveluita kansalaisten ja yhteiskunnan hyväksi. Olen innoissani siitä, että saan tehdä töitä osaavan ja asiantuntevan henkilöstön kanssa", Karlamaa sanoo.