TIP-Trailer services

Muutokset tulevat voimaan 19. huhtikuuta.

Kehä I:n työmaalla aloitetaan ensi maanantaina louhinnat Espoon rajan ja Vihdintien välillä. Räjäytyksiä tehdään kello 10 ja 14 välisenä aikana ja 19 jälkeen seuraavan kolmen viikon ajan. Liikenne pysäytetään molempiin suuntiin enintään 8 minuutiksi.

Toinen merkittävä muutos on, että seuraavana yönä toinen Hämeenlinnanväylän ylittävistä silloista poistuu käytöstä. Länteen menevä liikenne kiertää uuden pohjoisen sillan rakentamisen ajan eteläisen sillan kautta.

Hämeenlinnanväylän ylityskohdalla kaistamäärä tulee olemaan kaksi itään ja kaksi länteen. Nopeusrajoitus on 60 km/h. Tilannetta hankaloittavat myös kahden rampin jääminen ilman kiihdytyskaistaa tällä kohdin. Kehällä ajajien tulisikin olla erityisen joustavia päästämään liittyjiä Kehän liikennevirtaan.

Räjäytyksiä puolestaan tehdään lännempänä, jotta tieosuudelle saadaan rakennettua kolmannet kaistat. Kalliota poistetaan Kehän pohjoispuolella, mutta turvallisuussyistä Kehän liikenne katkaistaan kokonaan räjäytyksen ja kaistojen puhdistuksen ajaksi. Myös Mestarintunneli joudutaan sulkemaan liikennepysäytyksien yhteydessä.

Espoon rajan ja Vihdintien louhintojen jälkeen louhinnat jatkuvat Hämeenlinnanväylän ja Kantelettarentien välillä Kehä I:n pohjoispuolella.