Raskone – nopeasti takaisin tielle

Kaupan liitto, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat päässeet sopimukseen kaupan automiesten uudesta työehtosopimuksesta. Sopimuksessa palkankorotukset on sidottu vientiliittojen palkkaratkaisuihin. Sopimus on hyväksytty myös liittojen hallituksissa.

Helmikuun alussa voimaan tullut kaupan automiesten työehtosopimus on lähtökohtaisesti nelivuotinen mutta viimeinen vuosi on irtisanottavissa. Sopimus noudattelee kaupan alan työehtosopimusta, joten kilpailukykysopimuksen mukaisesti alalle ei tule tänä vuonna yleiskorotusta. Ensimmäisen vuoden jälkeen palkankorotukset on sidottu vientiliittojen mahdollisiin palkankorotuksiin. Lisäksi työehtosopimusta on yhdenmukaistettu kaupan työehtosopimuksen kanssa paikallisen sopimisen sekä muun muassa sairauspoissaoloja ja perhevapaita koskevissa määräyksissä.