Scania-juhlakiertue

Koko Suomen valkohäntäpeurakanta on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja jatkaa edelleen voimakasta kasvuaan. Vahvin peurakanta sijoittuu maan lounaisosiin. Kannan suuruus korreloi onnettomuustiheyden kanssa ja liikenteessä onkin entistä tärkeämpää varautua muiden hirvieläinten ohessa myös peuroihin.

Peuraonnettomuuksia tapahtuu ympäri vuorokauden, mikä eroaa jonkin verran hirvionnettomuuksien tyypillisistä ajankohdista. Peurat ruokailevat tavallisesti varhain aamulla ja uudestaan illalla, jolloin ruokailu jatkuu pitkään yöhön asti. Peurat liikkuvat ravintopaikalta toiselle useita kertoja vuorokaudessa, mikä lisää teiden ylitysten määrää.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan koko maan kannan kasvu taittuisi tulevan metsästyskauden saalismäärän ollessa noin 56 000 yksilöä. Vuonna 2017 saalista saatiin huomattavasti vähemmän, noin 40 000 yksilöä.

Metsästyssäädöksiä on muutettu peurakannan rajoittamisen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi metsästysaikaa on pidennetty tammikuun lopusta tietyin rajoituksin helmikuun puoliväliin saakka. Peuraonnettomuuksia hillitään metsästyssäädöksien lisäksi myös uusilla riista-aidoilla.