TIP-Trailer services

Autojen maahantuojana toimivan K-Auton ja vähittäismyynnistä vastaavan K-Caaran elokuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena molempien yritysten henkilöstön määrää sopeutetaan ja organisaatiorakenteisiin tehdään muutoksia. Yrityksistä irtisanotaan yhteensä noin 100 henkilöä.

Neuvotteluiden käynnistyessä niiden arvioitiin johtavan enimmillään noin 190 henkilön työsuhteen päättymiseen. Yhteistoimintaneuvotteluilla pyrittiin löytämään ratkaisu, jolla olisi pienin mahdollinen henkilöstövaikutus. Neuvottelujen tuloksena K-Autosta ja K-Caarasta työtehtäviä päättyy yhteensä noin 180, joista noin 100 toteutetaan irtisanomisina. Irtisanottavien määrää pienentävät mm. siirtymiset uusiin työtehtäviin, määräaikaisten työsuhteiden päättymiset sekä eläköitymiset.

Elokuussa alkaneiden yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli henkilöstömäärän sopeuttaminen ja organisaatiorakenteen uudistaminen vastaamaan autoalan muuttunutta markkinatilannetta.

Neuvotteluiden piirissä oli molempien yhtiöiden koko henkilökunta, yhteensä noin 1 500 henkilöä.