SuperMax – Valmiina töihin!

Laaja kansainvälinen hanke tähtää itä-länsisuuntaisen rahti- ja matkustajaliikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa EU-hankkessa "Baltic Loop" pyritään tunnistamaan Itämeren alueen itä-länsisuuntaisten liikennekäytävien rahtiliikenteen pullonkauloja sekä hakemaan ratkaisuja eri liikennemuotojen yhdistämiseen, laivarahtiliikenteen kehittämiseen, terminaali- ja kuljetustoimintojen kehittämiseen sekä raja- ja hallintobyrokratiaan.

Kohteena kolme kehitys- ja liikennnekäytävää
Hanke kohdistuu kolmeen itä-länsisuuntaiseen kehitys- ja liikennekäytävään:

• Oslo-Örebro-Tukholma-Turku-Helsinki-Venäjän raja
• Örebro-Tukholma-Tallinna – Venäjän raja ja
• Örebro-Tukholma-Riika/Ventspils - Venäjän raja.

Itä-länsisuuntaiset kuljetus- ja liikenneyhteydet ovat Itämeren alueella huomattavasti huonommin kehittyneitä kuin pohjois – ja eteläsuuntaiset yhteydet.

Venäjälle suuntautuva kauppa ja matkustajaliikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään huomattavasti nykyisistä poliittisista ongelmista huolimatta.

Tavoitteena joustava ja kestävä tavaroiden, ihmisten, tiedon ja muiden resurssien liikkuvuus

Itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä on mahdollista huomattavasti kehittää mm. kehittämällä
• Rajat ylittävää yhteistyötä
• Sujuvampaa, turvallisempaa ja vähäpäästöisempää liikennettä
• Parempaa palvelutarjontaa, ehkä jopa paikkatietoon pohjautuen, käytävillä liikennöiville
• Reaaliaikaista tilannetietoa eri kulkumuodoista
• Reaaliaikaista liikkumisen ohjausta ja kuljetusseurantaa
• Älykkäitä ja kestäviä liikenteen paikallisia toteutuksia

Pietarin talousalueelle johtavat liikenne- ja kehityskäytävät ovat Euroopan sisämarkkinoiden kasvukäytäviä, joiden sisällä tai liepeillä asukkaiden lukumäärä voi laskentatavasta riippuen olla jopa 30 miljoonaa. Kuluttajien ostovoima ja liikkuvuus sekä rahdin määrä kasvavat voimakkaasti.

Hanketta johtaa Turun ammattikorkeakoulu ja sitä rahoitetaan EU Central Baltic -ohjelmasta.

Maista ovat edustettuna kaikki Central Baltic -ohjelmaan kuuluvat maat: Ruotsi, Suomi, Viro ja Latvia. Toimijoista kaksi edustaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja (Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi Suomesta), alueellisia suunnitteluorganisaatioita on mukana neljä (Region Örebro County Ruotsista, Vidzeme Planning Region ja Riga Planning Region Latviasta sekä Union of Harju County Municipalities Virosta) sekä Latvian Ventspilsin sataman kehitysyhtiö (Ventspils High Technology Park Foundation).