Scania V8 – Uusi kuningas!

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt ilmailulakia ja ilmailua käsittelevien eräiden muiden lakien muutosehdotuksia lausunnoille. Muutosten tavoitteena on kansallisen ilmailusääntelyn selkeyttäminen, viranomaisten toimivaltuuksien täsmentäminen ja siviili-ilmailun korkean turvallisuustason ylläpitäminen.

Muutoksilla myös päivitettäisiin kansallista ilmailusääntelyä vastaamaan EU-sääntelyn viimeaikaista kehitystä. Lisäksi muutoksilla toteutettaisiin useita lainsäädäntöteknisiä täsmennyksiä.

Muutoksilla selkiytettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa rajoittaa lentoliikenneoikeuksien käyttöä. Lisäksi selkiytettäisiin viraston roolia EU:n turva-asetuksen soveltamisen osalta. Myös lentokenttäavustusten myöntäminen siirrettäisiin viraston tehtäväksi.

Miehittämättömän ilmailun osalta laki selventäisi seurauksia EU-säännösten vastaisesta miehittämättömästä ilmailusta ja säätäisi oikeudesta havainnoida luvatonta miehittämätöntä ilmailua esimerkiksi lentoasemaympäristössä.

Lakiluonnos myös täsmentäisi eräitä ilmailun turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Se esimerkiksi antaisi ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelutehtävissä oleville oikeuden saada tehtävään liittyviä välttämättömiä tietoja. Lisäksi kansallisten kevyiden ilma-aluksien lentokelpoisuuden tarkastustodistukset myöntäisi jatkossa lentokelpoisuustarkastaja.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnos ilmailulain ja ilmailun osalta liikenteen palveluista annetun lain, sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja rikoslain muutoksista on lähetetty lausunnoille 8. huhtikuuta 2021. Lausuntoaika lakiluonnoksesta päättyy 20. toukokuuta 2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2022 alusta.