SuperMax – Valmiina töihin!

Smartroad Gotland aloitti 13.11.2019 asennustyöt langattomille yleisille teille kuorma- ja linja-autoille. Sähkötiet mahdollistavat sähköenergian siirron ajoneuvoihin ajon aikana. Smartroad Gotland saa rahoituksensa Trafikverketilta ja sitä johtaa ElectReon AB, joka on israelilaisen ElectReon Wirelessin tytäryhtiö.

Tien keskiviivaa pitkin kaivetaan 10 sm syvä vako, jonne upotetaan kumiin pakattu kuparikäämi. Sen jälkeen tie asvaltoidaan. Asennustyötä seuraa suuri joukko ulkomaisia asiantuntijoita arvioimaan tulosta tulevaisuutta varten. Tekniikka mahdollistaa myös autonomista liikennettä tiellä. Liikenteen on tarkoitus alkaa sähkötiellä vuonna 2020. Kolmivuotisen projektin tuloksia mittaa ja arvioi RISE Research Institute of Sweden. 

(Trailer.se)