Scania-Markkinajohtaja

Liikenneviraston mukaan E18/Valtatie 1 Muurla-Lohja tieosuus on osittain suljettu tunneleiden määräaikaistarkastuksen vuoksi 25.-27.5.2015. Tarkastuksen aikana E18 Muurla–Lohja moottoritieosuudella liikenne ohjataan kahdessa jaksossa kiertoreitille maantien 110 kautta. Tunneleiden määräaikaistarkastuksen suorittaa Liikenneviraston tarkastusyksikkö. Määräaikaistarkastuksesta aiheutuu haittaa liikenteelle ja maantien 110 liikennemäärien voimakasta lisääntymistä. Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan riittävästi matka-aikaa ja noudattamaan varovaisuutta.