Scania-syystalkoot

Ruotsin hallitus määräsi kaksi vuotta sitten Trafikverket´n asentamaan auitomaattisia raittiustarkastuksia määrätyissä satamissa Ruotsissa. Syyksi ilmoitetaan, että alkoholi ja huumeet ovat osallisia 30 %:ssa kuolononnettomuuksia.

12.8.2019 tuli ensimmäinen tarkastusyksikkö käyttöön energiasatama 1:n portilla Göteborgissa. Alkopuomien asennus ja käyttö toteutuu satamien välisenä yhteistyönä. Trafikverket ja poliisi- sekä tulliviranomaiset ovat sijoittaneet 78 miljoonaa kruunua projektin toteutumiseen.

(Transportnet.se)