Scania-Markkinajohtaja

Kesäkuun aikana ensirekisteröitiin 10 537 henkilöautoa, mikä on 9,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 60 277, joka on kaikkiaan 13,4 prosenttia viime vuoden ensimmäistä puolikasta vähemmän.

Tänä vuonna uusien autojen kysyntä on jäämässä viime vuoden yli 120 000 uuden auton ensirekisteröintiin johtaneesta vauhdista. Ero selittyy pääosin viime vuonna autokauppaa vilkastuttaneesta romutuspalkkiosta. Romutuspalkkiolla ensirekisteröitiin viime vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana lähes 5 000 uutta autoa. Lisäksi viime vuoden alkupuoliskolla ensirekisteröintejä vilkastutti syyskuussa voimaan astunut uutta WLTP-mittaustapaa edellyttävä tyyppihyväksyntälainsäädännön muutos. Aiemman tyyppihyväksynnän mukaisia autoja sai syyskuun jälkeen rekisteröidä vain poikkeusluvalla. Uusien autojen kysyntää on hidastanut myös käytettynä maahantuotujen autojen määrän kasvu.

Kesäkuussa rekisteriin vietiin 1 343 uutta pakettiautoa, joka on 4,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Pakettiautoja on ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ensirekisteröity 7 968. Pakettiautoja on ensirekisteröity 7,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä puolikkaalla.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin kesäkuussa 642. Määrä on 77,8 prosenttia viime vuoden kesäkuuta suurempi. Kesäkuussa rekisteröitiin yli kaksi kertaa enemmän raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja kuin keskimäärin, yhteensä 526. Kesäkuun suuri kasvu johtuu EU:ssa kesäkuun puolivälissä voimaan astuneesta älypiirturiuudistuksesta. Uudet kuorma- ja linja-autot on 14.6.2019 alkaen varustettava uuden sukupolven älykäällä digipiirturilla.

Alkuvuoden aikana kuorma-autoja on ensirekisteröity 2 414. Määrä on 17,6 prosenttia viime vuoden alkukuukausia suurempi. Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 1 803, joka on 14,3 prosenttia viime vuoden ensimmäistä puoliskoa enemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna ensirekisteröity 452, joka on 32,6 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. Myös keskikokoisia 6–16 tonnin kokoluokan kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity viime vuotta enemmän.

Kesäkuussa ensirekisteröitiin 61 uutta linja-autoa. Linja-autoja on vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana ensirekisteröity 184, joka on 3,7 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Autoalan työllisyysluvut ovat korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin 2010-luvulla

Autokaupan, autojen huollon ja korjauksen, vuokrauksen ja katsastuksen sekä autojen valmistuksen muodostama autoklusteri työllistää Suomessa lähes 48 000 henkilöä*. Autoklusterin työllisten määrä on verrattain suuri – esimerkiksi metsäteollisuudessa työskentelee noin 42 000 henkilöä.

Autoklusterin työpaikkojen määrä on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Koko autoklusterin työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2017 noin 5 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna. Autoklusterin suurin työllistäjä on huolto- ja korjaustoimiala, joka työllistää noin 19 000 henkilöä. Autojen vähittäis- ja tukkukauppa työllistää lähes 8 400 ja moottoriajoneuvojen valmistus noin 8 300 henkilöä. Suhteellisesti eniten on viime vuosina kasvanut ajoneuvojen valmistuksen sekä autojen vuokraus- ja leasingtoimialan työpaikkojen määrä. Sen sijaan katsastustoimialalla henkilöstön määrä on viime vuosina vähentynyt. Myös autokaupan työpaikkojen määrä on ollut kasvusuunnassa, mutta tänä vuonna uusien autojen kysynnän vähenemisen on ennakoitu vähentävän työpaikkojen määrää.

Tieliikenneklusteri, johon kuuluu autoklusterin lisäksi tieliikenteen henkilö- ja tavaraliikenteen palvelut, työllistää Suomessa yhteensä lähes 120 000 henkilöä. Lähes 5 prosenttia suomalaisten työpaikoista on tieliikenneklusterin toimialoilla.

Koko Euroopassa autoklusteri työllistää noin 7,1 miljoonaa ja tieliikenneklusteri 13,1 miljoonaa henkilöä, joka vastaa noin 6 prosenttia työpaikoista.

Lisätietoja

*Työllisyysluvut ovat vuodelta 2017.