74% suomalaisista autoilijoista on vähentänyt autolla ajamista bensan hinnan nousun johdosta. Suomalaiset ovat nyt keskimäärin valmiita maksamaan bensasta yli 2,5 euroa litralta ennen kuin bensan hinta vaikuttaa lisää heidän ajomääräänsä tai tapoihin.

Bilendi kysyi suomalaisilta autoilijoilta kuinka paljon bensan pitäisi maksaa ennen kuin sillä olisi vaikutusta heidän nykyiseen ajomääräänsä. Keskimäärin suomalaiset olivat valmiita maksamaan 2,51 euroa litralta. Kysyimme samaa myös marraskuussa 2021, ja silloin ”kipurajana” oli 2,46 euroa. Samalla 74% autoilijoista kertoi nyt jo vähentäneensä autolla ajamista bensan hinnan johdosta, joten tämä yli 2,5 euron litrahinta on uusi raja, jonka jälkeen autoilua vähennettäisiin entisestään.  

Bensan keskihinta oli tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 2,3 euroa, mutta tällä hetkellä polttoaine.net:n tilastoinnin mukaan (22.6.2022) halvimmillaan litra 95 oktaanista maksaa 2,439 euroa (Forssa) ja kalleimmillaan 2,750 euroa (Sulkava), joten osassa maata on tämä uusikin kipukynnys ylitetty reippaasti.

Toki tuloksissa on myös eroja eri vastaajaryhmien kesken. Itä-Suomessa ollaan bensasta valmiita maksamaan jopa 3,1 euroa litralta ennen kuin se vaikuttaa ajamiseen, kun esim. Lapin läänissä raja tulee vastaan 2,33 eurossa per litra.

Dieselistä ollaan nyt valmiita maksamaan keskimäärin 2,55 euroa litralta, kun vielä marraskuussa raja meni 2,41 eurossa per litra.

Samalla tutkimuksessa selvisi, että osa autoilijoista on lopettanut autoilun tutkimusjaksojen välissä. Kun marraskuussa 2021 24 % suomalaisista ilmoitti, ettei aja autolla lainkaan, oli näiden osuus noussut nyt 28 %:iin.

Samalla kysyimme, miten bensan hinta on vaikuttamassa kesän vapaa-ajan autoiluun kotimaassa. Jopa 78% vastaajista kertoi aikovansa vähentää kesäautoilua vähintään hieman aikaisemmista kesistä ja jopa 40% kertoi aikovansa vähentää vapaa-ajan autoilua selvästi viime vuodesta bensan hinnan johdosta.

”Tälläkin hetkellä myynnissä olevat kalleimmat bensa- ja diesel hinnat ylittävät jo nyt selkeästi suomalaisten keskimääräiset kipukynnykset. Tällä onkin selkeästi myös vaikutus suomalaisten halukkuuteen ja kykyyn tehdä korona vuosien jälkeen edes kotimaan matkailua. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia jo pitkään kärsineelle kotimaan matkailualalle tämän kesän osalta.”, Miika Parpo, Senior Research Manager, Bilendi Oy, toteaa.

Tutkimus tehtiin Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa. Otos kerättiin kuukausittain toteutettavassa Omnibus -tutkimuksessa 16-20.06.2022, johon osallistui tuhat 18-75-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen otos kiintiöitiin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kansallisesti edustavaksi.

Bilendi on yksi Euroopan suurimmista online -tiedonkeruun tarjoajista ja se hallinnoi omia tutkimuspaneeleja 12 Euroopan maassa.