Scania 70 vuotta Suomessa

Mepit hyväksyivät kantansa Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitukselle vuosille 2021-2027. Tarkoituksena on varmistaa Euroopan laajuisten liikenne-, energia- ja televiestintäverkkojen kehitys.

Keskiviikkona parlamentti hyväksyi kantansa neuvoston kanssa käytäviin neuvotteluihin kasvua edistävien liikenne-, energia- ja televiestintäprojektien painopisteistä. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 433 puolesta, 134 vastaan ja 37 tyhjää.

Esittelijä Henna Virkkusen (EPP, kok.) mukaan nopeat ja toimivat yhteydet liikenteessä, energiassa ja digiverkoissa ovat edellytys Euroopan kasvulle ja kilpailukyvylle.

- Suomalaisittain isoin asia esityksessä on eurooppalaisen ydinverkkokäytävän jatkaminen Helsingistä päärataa pitkin pohjoiseen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan. Tähän asti Suomen radoista on eurooppalaiseen ydinverkkokäytävään kuulunut vain Turku-Helsinki-Vainikkala-osuus. Pääradan sisällyttäminen osaksi Euroopan merkittävimpiä ydinverkkokäytäviä mahdollistaa jatkossa EU-rahan hakemisen rataan tehtäviin investointeihin, korosti Virkkunen.