Scania 70 vuotta Suomessa

Virolainen energiayhtiö Eesti Gaas on tilannut nesteytetyn maakaasun (LNG) bunkrausaluksen, jonka tilavuus on 6000 m3. Uusi alus tarjoaa joustavan ja tehokkaan LNG-tankkausmahdollisuuden LNG:tä polttoaineena käyttäville aluksille Suomenlahdella. Aluksen rakentaa hollantilainen telakka Damen Group, ja se toimitetaan syyskuussa 2020. 

- Alus kuljettaa LNG:tä Itämeren alueen terminaaleista jakelua varten. Alus liikennöi pääasiassa Suomenlahdella, jossa on selkeää tarvetta siirtyä vähäpäästöiseen polttoainehuoltoon, Eesti Gaasin hallintoneuvoston puheenjohtaja Ain Hanschmidt sanoo.

Eesti Gaas liikennöi LNG-bunkrausalusta pitkäaikaisen rahtaussopimuksen puitteissa, jonka se on solminut emoyhtiönsä ja aluksen omistajan Infortar AS:n kanssa. Aluksen teknisestä hallinnoinnista vastaa alueen johtava varustamo Tallink Grupp.

- Eesti Gaas on vuodesta 2016 alkaen kasvattanut LNG-kuljetus- ja bunkrauskapasiteettiaan solmimalla pitkäaikaisen LNG-bunkraussopimuksen Tallinkin kanssa. Eesti Gaasin viime vuosina kerryttämä kokemus LNG:stä ja tekninen asiantuntemus ovat olleet erittäin arvokkaita uuden säiliöaluksen teknisen konseptin kehittämisessä. Olemme nykyään alueen suurin LNG-bunkrauspalvelun tarjoaja, ja edistämme LNG:n käyttöä puhtaimpana meriliikenteen polttoaineena, Eesti Gaasin johtokunnan jäsen Margus Kaasik sanoo.

Uusi alus tekee Itämerestä puhtaamman ja vähentää saastumista palvelemalla kasvavaa määrää aluksia, jotka käyttävät LNG:tä polttoaineenaan. LNG on puhtain saatavilla oleva meriliikenteen polttoaine. Sen avulla LNG:tä käyttävät alukset tuottavat 30 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä, 85 % vähemmän typen oksideja ja käytännössä 0 % rikkidioksidia ja hiukkasia verrattuna perinteisiin diesel- tai raskasta polttoöljyä käyttäviin aluksiin  Esimerkiksi Hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 66 000 tonnia vuositasolla.

Aluksen suunnittelu- ja rakennusprosessien sekä bunkrausoperaatioiden tärkein vaatimus on aina turvallisuus. Säiliöalus varustetaan dualfuelmoottoreilla ja ahtaissa paikoissa ohjaamista helpottavilla ohjausmoottoreilla. Aluksen jääluokka tulee olemaan suomalais-ruotsalaisten jääluokkamääräysten mukaisesti 1A. Alus voi siten liikennöidä ympäri vuoden myös alueen haastavissa jääolosuhteissa.

Uusi alus pystyy suorittamaan bunkraustoimia satamissa ja satamien ulkopuolella sijaitsevilla ankkuripaikoilla. Innovatiivisen runkomallin ja LNG-käyttöisyyden ansiosta aluksen päästöt ovat huomattavasti perinteisiä aluksia pienemmät.

Kahteen C-tyypin LNG-säiliöön mahtuu 6 000 m³ LNG:tä, jonka lämpötila on -163 °C. Säiliöt ja putkijärjestelmä sijaitsevat osittain kannella, mikä takaa hyvän pääsyn säiliöihin ja mahdollisuuden päivittää järjestelmää LNG-kuluttajamarkkinoiden kehittyessä.

LNG-säiliöalus on tärkeä osa Suomenlahden ja Itämeren uutta liikkuvaa LNG-infrastruktuuria. EU yhteisrahoittaa projektia Verkkojen Eurooppa -ohjelman kautta.