Scania 70 vuotta Suomessa

Suomen ulkorajavalvonnan Schengen-arviointi alkoi 11.6.2018. Schengen-arvioinneissa valvotaan Schengenin säännöstön soveltamista jäsenmaissa. Edellinen Suomen arviointi oli vuonna 2011.

Suomen ulkorajavalvonnan arviointi alkoi aloitustilaisuudella 11.6.2018. Rajavartiolaitoksen esikuntaan Helsinkiin saapui Euroopan unionin komission ja EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ryhmä.

Ulkorajojen osalta arvioitsijat vierailevat viikon aikana Suomen maa- ja merirajoilla sekä lentokentillä. Rajavartiolaitos toimii arvioinnin isäntänä, mutta mukana järjestelyissä ovat myös poliisi ja tulli. Suomen viranomaisyhteistoiminta on arvioinnissa näyttävällä tavalla esillä.

Suomen ulkoraja-arvioinnin avasi Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kenraalimajuri Ilkka Laitinen, joka muisteli omia kokemuksiaan Euroopan maiden Schengen-arvioinneista. Laitinen toivoi tiukkaa arviointia ja uskoi sen tuottavan arvokasta tietoa Suomen ulkorajavalvonnan kehittämiseksi.

Schengenin ulkoraja-arvioinnin avaustilaisuudessa julkistettiin myös Suomen uusi yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia eli niin sanottu IBM-strategia. Eurooppalaisen raja- ja merivartiostoasetuksen mukaisesti kunkin jäsenmaan on laadittava kansallinen strategiansa. Strategiassa kuvataan yhdennetyn rajaturvallisuuden kokonaisuus sekä kansallisia keskeisiä kehittämistavoitteita.