Scania 70 vuotta Suomessa

Keväällä 2018 kesä on edennyt poikkeuksellisen hurjaa vauhtiaa: hellerajat paukkuivat jo toukokuussa ja hiirenkorvista kasvoi lehtiä muutamassa päivässä. Aikaistunut vehreys tarkoittaa myös tienvarsien jokavuotisten niittotöiden ajankohtaistumista.

Tienvarsien niittotyöt herättävät vilkasta keskustelua vuosittain, mutta Liikenneviraston hankinnan asiantuntija Heikki Lappalainen perustelee tarvetta tienvarsien siistimiselle painavin syin. Lappalaisen mukaan kyse on ennen kaikkea tieliikenteen käyttäjien turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Tienvarsien niitoilla pyritään takaamaan liikenteenkäyttäjille esteettömät näkemät ja rajoittamaan vesakon leviämistä liian lähelle ajoratoja.

- Aivan teiden kupeessa rönsyilevä kasvillisuus on käytettävyyttä rajoittava turvallisuusriski. Heikon näkyvyyden kaarteet, risteykset ja eläinonnettomuudet ovat uhkia, joiden minimoimiseksi niittoja ja vesakoiden raivauksia tehdään, Lappalainen toteaa.

Tienvarsille on määritelty niittoja varten tien tyyppiin perustuvat hoitoluokat. Luokituksen mukaan erilaisten tieosuuksien niitoille määrittyy ajankohta, niittotiheys sekä niittoleveys, joka lasketaan tien reunasta metreinä. Tiettyjen tieosuuksien näkyvyys vaatii vain kahden metrin levyisen niiton, mutta osan turvallisuus varmistuu vasta niittämällä kuusi metriä kasvillisuutta päällysteen reunasta mitaten.