Raskone – nopeasti takaisin tielle

Öljytuotteita myytiin vuonna 2016 kotimaahan saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin 7,7 miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Luku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Bensiinin kulutus väheni edelleen, kun taas dieselöljyn kulutus kasvoi. Suomessa kaikissa liikennepolttonesteissä on kasvava osuus biosisältöä, joka osaltaan vähentää fossiilisen öljyn kulutusta.

- Suomessa liikennepolttonesteiden jakelijoilla on vuoteen 2020 ulottuva, vaiheittain 20 prosenttiin kasvava biopolttoaineiden jakeluvelvoite. Jokaiseen polttoainelitraan on sekoitettu vaihteleva määrä bioa, joten meillä jokainen autoaan tankkaava tankkaa aina myös biopolttoaineita, huomauttaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Moottoribensiiniä myytiin vuonna 2016 vajaa kaksi miljardia litraa. Määrä oli runsaan prosentin pienempi vuoteen 2015 verrattuna. Bensiinin kulutus on jo pidemmän aikaa ollut laskusuunnassa autojen polttoaineenkulutuksen vähentyessä. Autoverotus ohjaa hankkimaan yhä energiatehokkaampia autoja.

Dieselöljyn myynti kasvoi vuonna 2016 kolme ja puoli prosenttia ja dieselin kulutus ylitti ensimmäisen kerran kolmen miljardin litran rajan. Dieselin merkittävin käyttökohde on elinkeinoelämän kuljetukset. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin vuonna 2016 Trafin tilaston mukaan kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2016 lähes 1,9 miljardia litraa, runsaat viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksi kolmasosaa kevyestä polttoöljystä käytetään maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa. Vain noin kolmasosa käytetään rakennusten lämmityksessä. Öljylämmityksessä öljyn kulutus jatkaa pienentymistä järjestelmien energiatehokkuuden parantuessa vuosi vuodelta. Samalla öljylämmityksen rinnalla käytetään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa.

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin vuonna 2016 noin 440 000 tonnia, mikä on vajaa yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lentopetrolin kokonaismyynti oli vuonna 2016 reilut 0,9 miljardia litraa, eli noin kaksi prosenttia edellisvuotta suurempi. Lentopetrolista lähes 90 prosenttia käytetään ulkomaanliikenteessä.