TIP-Trailer services

Puupohjaisen dieselin liikennekokeilut käyntiin

UPM käynnistää puupohjaisen BioVerno -dieselin koeajot pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä.

Liikennekoeajoissa tutkitaan puupohjaisen dieselin vaikutuksia bussin moottoriin sekä päästöjä ja kulutusta verrattuna tavalliseen fossiilipohjaiseen dieseliin.

Ensi vuoden lokakuun loppuun kestävät liikennekoeajot ajetaan Transdev Finlandin liikennöiminä HSL:n Helsingin ja Keravan välisessä bussiliikenteessä neljän identtisen bussin voimin. 

Nyt alkavat polttoainekokeilut ovat osa VTT:n koordinoimaa laajempaa "BioPilot" hanketta, jolla kannustetaan yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian ratkaisuja.


Suomen ja Venäjän liikenteeseen yhtenäiset painorajat

Suomen ja Venäjän välisessä tavaraliikenteessä ehdotetaan noudatettavaksi yhtenäisiä enimmäispainosäädöksiä. Jatkossa kuorma-autojen painoraja on 40 tonnia, mutta esimerkiksi satamista tuleville konttikuljetuksille sallitaan 44 tonnin enimmäispaino. Aiemmin venäläisten kuorma-autojen enimmäispaino oli Venäjän säädösten mukaisesti myös Suomessa 38 tonnia ilman ylipainolupaa.

Lisäksi esitetään uusia säännöksiä Suomen ja Venäjän väliseen taksiliikenteeseen sekä venäläisten Suomessa käyttämiin ajokortteihin.

Muutokset sisältyvät Suomen ja Venäjän väliseen tieliikennesopimukseen, ja niiden täytäntöönpanosta säädetään Suomessa lailla. Hallitus esittää sopimuksen määräysten voimaansaattamista vuoden 2016 alusta lähtien.

Lue lisää: Suomen ja Venäjän liikenteeseen yhtenäiset painorajat


Nopeat traktorit tuovat muutoksia ajokortteihin

Liikenne ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan traktorin ajokorttivaatimukset määritellään jatkossa traktorin suurimman rakenteellisen nopeuden perusteella.

Huomattavin muutos nykyiseen sääntelyyn on se, että 40-60 km/h kulkevaa traktoria saisi kuljettaa jo 16-vuotiaana. Ajokortin suoritusvaatimuksiksi riittäisivät teoriakoe ja käsittelykoe. Ammattipätevyyttä ei vaadittaisi.

Kaikkein nopeimpien, yli 60 km/h kulkevien traktoreiden kuljettamiseen vaadittaisiin auton ajokortti. Korttiluokka riippuisi traktorin kokonaismassasta.

Lue lisää: Nopeat traktorit tuovat muutoksia ajokortteihinOpel Combo uudella koneella

Opel Combo Tourissa on nyt uudet aiempaa tehokkaammat 1,6-litraiset moottorit. Valmistajan mukaan uusien moottorien sammutusautomatiikka pienentää kulutusta. Vaihtoehtona ovat 70 kW (95 hv) ja 88 kW (120 hv) kehittävät voimanlähteet, joissa on Start-Stop-järjestelmä.

Uuden moottorin lisäksi Opel Combo Tourin aerodynamiikkaa on parannettu, pohjalevy on aiempaa tasaisempi ja pyöräholveissa ilman ohjausta on tehostettu. Lisäksi autossa on nyt vakiona alhaisen vierintävastuksen renkaat.


Suora yhteys lentokentältä juna-asemalle

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin ja juna-aseman välisen suoran yhteyden avaamisaikataulua on päivitetty: terminaalinpuoleisen sisäänkäynnin arvioidaan avautuvan joulukuun loppupuolella. Siihen asti matkustajia palvelee asemalla Tietotien sisäänkäynti, josta on kävely-yhteys sekä bussikuljetus T1- ja T2-terminaaleihin. Lisäksi HSL parantaa alueen työmatkaliikennettä uudella bussilinjalla.


Auton verotiedot uusitusta palvelusta

Trafi on uudistanut ajoneuvoverojen tarkistuspalvelunsa. Palvelusta voit hakea ajoneuvoliikennerekisterissä olevien ajoneuvojen verotietoja rekisteritunnuksella.

Ajoneuvoveropalvelusta näkee auton erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot. Erääntyneistä ajoneuvoveroista näkee muun muassa verokauden, eräpäivän, puuttuvan veron määrän ja laskun viitetiedot. Palvelu on maksuton ja sieltä voi halutessaan tallentaa tai tulostaa verotiedot.

Julkiset verotiedot -palvelu


Odotettu asiointipalvelu aukeaa marraskuussa yrityksille

Trafi laajentaa ajoneuvojen sähköisiä palveluja marraskuussa, jolloin kaikkien ajoneuvojen rekisteröintipalvelut on mahdollista tehdä netissä.

Sähköiset palvelut tulevat samalla käyttöön henkilöasiakkaiden lisäksi myös yrityksille. Yritykset voivat valmistautua asioimaan sähköisesti hankkimalla ennakkoon Trafin sähköisen asiointipalvelun tunnistuksessa tarvittavan Katso-tunnisteen. Yritykset tarvitsevat asiointiin luottokortin.

Tunnisteella pystyy tekemään jo nyt myös vesikulkuneuvojen sähköisiä rekisteröintitapahtumia.

Lisätietoja

Trafin asiointipalvelut yrityksille

Katso-tunnistus


Krone laajentaa perävaunujen talvirengasvalikoimaa

Krone on hyväksynyt Goodyear ULTRA GRIP MAX T -renkaat kokoina 385/65R22.5 ja 385/55R22.5 vaativissa talviolosuhteisissa käytettävien Krone-perävaunujen ensiasennusrenkaiksi.


turvapaikkatutkinnat vaikuttavat liikennevalvontaan

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys(Lppy) esittää huolensa lisääntyneen turvapaikkatutkinnan vaikutuksesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä liikenteen valvonnan tasoon ja määrään.

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys yhtyy Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan Yrjö Suhosen julkisuudessa esiin tuomaan huoleen siitä, että poliisilaitoksilta jää nyt käsillä olevan poikkeusolon vuoksi perustehtäviä hoitamatta.

Lppy katsoo, että turvapaikkatutkinta ei saisi vaikuttaa siihen, että jo nyt liian vähäiset liikenteen valvontaan valjastetut liikennepoliisin yksiköt sidottaisiin turvapaikkatutkintaan, jolloin liikenteen valvonnan määrä romahtaisi nykyisestä, kuukausi kuukaudelta vähenevästä määrästä.

Perinneyhdistyksen mukaan poliisin valvonta- ja hälytysyksiköiden henkilöstön siirtäminen turvapaikkatutkintaan lisää entisestään liikennepoliisin henkilöstön käyttöä hälytystehtävien hoitamisessa, jolla on merkittävä negatiivinen vaikutus liikennevalvontaan ja liikenneturvallisuuteen. 


Sähköiset rekisteröintitodistukset käyttöön marraskuussa

Paperiset rekisteröintitodistukset jäävät historiaan marraskuun puolivälissä. Kotimaassa auton rekisteritiedot tarkistetaan jatkossa sähköisistä tietojärjestelmistä, mutta ulkomailla ajettaessa paperinen todistus on pidettävä mukana.

Tulosteen saa maksutta Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista.

Bussien, kuorma-autojen ja perävaunujen paperista rekisteröintitodistusta on pidettävä mukana ajoneuvossa vuoden 2016 loppuun. Tämän jälkeen myös raskaan liikenteen todistukset ovat sähköisiä.

Ajoneuvolain muutos ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus tulevat voimaan 16. marraskuuta.


Kögeliltä uusi asfalttiperävaunu

Saksalainen perävaunuvalmistaja Kögel tuo markkinoille uuden sora- ja asfalttikuljetuksiin suunnitellun kippilavavaihtoehdon. Kaksi- ja kolmiakselisena tarjottavan, lämpöeristetyn kippiperävaunun täyttötilavuus on 24 m³.

Perävaunun rakenteisiin integroitu, viidellä mittauspisteellä varustettu mittausjärjestelmä sisältää auton ohjaamoon vietävän lämpötilanäytön lisäksi raporttitulostimen.

Kögel tarjoaa kärryä varten suunnittelemaansa eristys- ja lämpötilan mittausjärjestelmää erillisenä pakettina jälkiasennuksia varten. 


”Mopo-kuhnuri” autonominen tavaramopo

Israelilainen Kobi Shikar on ideoinut autonomisesti liikkuvan Transwheel ”mopo-kuhnurin” joka suunnittelijansa mukaan olisi vaihtoehto lentäville tavarantoimitus "kuhnureille". Yksipyöräisen, Segwayn kaltaisen tavarankuljetusalustan ohjaus perustuisi GPS-paikannukseen. Laite tunnistaisi oikean asiakkaan kameran kasvojentunnistustoiminnon avuin, joka vertaisi kuvaa sosiaalisesta mediasta saataviin kasvokuviin. 

Paketit kulkisivat robottikäsivarsilla varustetun laitteen ”pään” päällä. Suunnittelijan mukaan suurempien pakettien kuljetukset hoituisivat useiden laitteiden yhteistyöllä.

Käsivarret luovuttaisivat paketit onnistuneen kasvojen tunnistuksen perusteella.

Rahoitusvaiheessa olevaa ärjestelmää on tarkoitus kokeilla tulevaisuudessa Israelin tieverkossa.

 


Merirahdin markkinakatsaus (10/2015)

DHL Global Forwardingin mukaan globaaleissa merirahtikuljetuksissa on kapasiteetin ja kysynnän välillä jatkuvasti huomattavaa eroa. Kapasiteetin ylitarjonta on jatkunut pitkään erityisesti Kaukoidästä Eurooppaan suuntautuvissa kuljetuksissa, mutta nyt vastaavaa kehitystä on havaittavissa myös muiden liikennealueiden, kuten Etelä-Amerikan ja USA:n merirahtikuljetuksissa. Tuonnissa Kaukoidästä Eurooppaan on parhaillaan käynnissä hiljainen kausi, joten varustamot ovat poikkeuksellisesti jatkaneet syyskuun hintojen voimassaoloa lokakuun loppuun edes yrittämättä korottaa niitä kuukauden alussa, mikä on ollut yleinen käytäntö.

Viennissä Euroopasta on osittain varustamokohtaista konttipulaa ja Kauko- sekä Lähi-itään suuntautuvissa kuljetuksissa pulaa saattaa olla jopa kapasiteetista, jolloin kuljetusta mahdollisesti ei saa juuri haluttuun lähtöön. Vientihinnat ovat kuitenkin keskimäärin samalla tasolla kuin ennen.

USA:n satamissa ruuhkat jatkuvat sekä länsi- että itärannikon satamissa kotimaankuljetusten ongelmien vuoksi, mutta ovat hieman helpottuneet.


Euroopan autonvalmistajat vaativat totuutta vastaavia päästömittauksia

Auto industry calls for a balanced real driving emissions proposal


Brussels, 12 October 2015 - Following the 6 October meeting of the European Commission’s regulatory committee (TCMV) with the member states, the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) understands that the European Commission has come forward with a proposal for some of the essential elements needed for legislation on real driving emissions (RDE). The automobile industry agrees with the need for emissions to more closely reflect real-world conditions, and has been calling for proposals for years.

ACEA supports a robust but realistic RDE package that will address the key environmental issues under a two-step approach, as already agreed by the member states. ACEA fully understands the need for Step 1 of RDE to commence from September 2017 for new vehicle types, and has always been committed to this.

ACEA continues to stress the need for a timeline and testing conditions that take into account the technical and economic realities of today's markets, allowing for reasonable transition time to apply RDE to all new vehicles. “We are fully aligned with the need to better measure the emissions of nitrogen oxides (NOx) from diesel cars and vans under normal driving conditions,” stated Erik Jonnaert, ACEA Secretary General. “However, it is important to proceed in a way which allows manufacturers to plan and implement the necessary changes, without jeopardising the role of diesel as one of the key pillars for fulfilling future CO2 targets.”

Without realistic timeframes and conditions, some diesel models could effectively become unaffordable, forcing manufacturers to withdraw them from sale. This could have repercussions upon consumer choice as well as employment in the wider automotive sector. This will affect not only passenger cars but also lighter commercial vehicles, where diesel is presently the technology of choice for operators.

“Our industry is committed to contributing constructively to the efforts of the Commission and member states to upgrade emissions testing,” explained Jonnaert. “Clarity and predictability will enable manufacturers to continue investing in technologies that meet even higher standards and contribute to the fight against climate change.”


***


About ACEA

ACEA represents the 15 Europe-based car, van, truck and bus manufacturers: BMW Group, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford of Europe, Hyundai Motor Europe, IVECO, Jaguar Land Rover, Opel Group, PSA Peugeot Citroën, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars, Volvo Group. More information can be found on www.acea.be or @ACEA_eu .


Talvirenkaat alle viimeistään joulukuun alussa

Nastarenkaita saa käyttää tällä talvikaudella 1.11.2015 alkaen aina 4.4.2016 asti. Kaikissa autoissa saa käyttää nastarenkaita muinakin aikoina sään tai kelin niin edellyttäessä. Henkilö- ja pakettiautoihin talvirenkaat on kuitenkin vaihdettava viimeistään 1.12. ja niitä on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun ajan.

Kokonaismassaltaan yli 750 kg:n ja enintään 3 500 kg:n perävaunuissa on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset. Myös ulkomailla rekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen on käytettävä Suomessa talvirenkaita.