Teboil

Tulevaisuuden lentoasemaverkkoa arvioidaan

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla oleva lentoliikennestrategiatyö on edennyt tulevaisuuden lentoasemaverkon arviointiin. Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä kävi keskustelua lentoliikennestrategiasta ja evästi ministeriötä strategian jatkovalmisteluun 12. marraskuuta.

Lentoasemaverkostosta tehdään vaikutusten arvio, joka valmistuu maaliskuussa 2014. Vaikutusten arviossa selvitetään laaja-alaisesti Suomen lentoasemaverkoston taloudelliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja sekä ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset vuoteen 2030 saakka. Poliittisia linjauksia lentoasemaverkosta on mahdollista tehdä kehysriihessä keväällä 2014.

Lentoliikennestrategia valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Väliraportti valmistuu loppuvuodesta 2013. Lentoliikennestrategian tavoitteena on selvittää Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioida Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta.


Abborsundin silta uusitaan Paraisilla

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maantiellä 180 Paraisilla sijaitsevan Abborsundin sillan uusimistyöt 26.11.2013. Rakennustyöt kestävät vuoden 2014 kesään saakka.

Rakennustöiden vuoksi tien nopeusrajoitusta joudutaan alentamaan ja kaistaleveyksiä rajoittamaan työmaan kohdalla. Tielläliikkujien onkin syytä varautua pieniin matka-ajan viivästyksiin. Liikennehaittojen pienentämiseksi rakennustyöt on ajoitettu talviaikaan, vaikka töiden toteuttaminen onkin talviolosuhteissa jonkin verran hankalampaa ja kalliimpaa.

Lue lisää: Abborsundin silta uusitaan Paraisilla


5000. Carsport-tilataksi liikenteeseen

Jonasson Oy:n tehtaalla Ylöjärvellä luovutettiin eilen visuveteläiselle Jarmo Järviselle 5000. Carsport-varusteltu tilataksi.

Juhlamalli on monikäyttöiseksi tilataksiksi varusteltu Mercedes-Benz Sprinter.

Kotimainen perheyritys tekee samalla suomalaista tilataksihistoriaa ensimmäisenä yli 5000 tilataksia varustelleena yrityksenä. Carsport-varustelut tehdään edelleen pitkälti käsityönä.

Lue lisää: 5000. Carsport-tilataksi liikenteeseenAutotalojen kolmen kärki säilyi brändin arvostus -tutkimuksessa

Kyselytutkimuksen mukaan Veho on Suomen arvostetuin autotalobrändi. Toiseksi arvostetuin on Autotalo Laakkonen ja kolmanneksi arvostetuin on Rinta-Joupin Autoliike. Tiedot perustuvat Taloustutkimuksen ja Markkinointi&Mainonta-lehden "Brändien arvostus 2013" -tutkimukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin 1043 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa. Veho oli arvostetuin myös edellisessä tutkimuksessa vuonna 2012 ja sitä edellisessä vuonna 2011. Vastaajia pyydettiin antamaan jokaiselle tuntemalleen brändille arvosana (4–10) sen mukaan, kuinka paljon hän kyseistä brändiä arvostaa. Brändilistan sijoitusten perusteena on käytetty ensisijaisesti annettujen arvosanojen keskiarvoa. Taloustutkimus toteutti tutkimuksen kesällä 2013.


Metroliikenne lainmukaisen valvonnan piiriin

Metroliikenteen turvallisuutta selvittänyt työryhmä esittää, että metroliikenne olisi saatava laintasoisen sääntelyn piiriin. Tavoitteena on mahdollisimman korkea ja yhtenäinen palvelu- ja turvallisuustaso.

Lue lisää: Metroliikenne lainmukaisen valvonnan piiriin


Sisu myydyin maansiirtoauto

Sisu Polar Rock on Suomen eniten rekisteröity maansiirtoajoneuvo yli 25 tonnin kuorma-autojen syys-lokakuun ensirekisteröintitilastossa.

Syyskuussa Sisun markkinaosuus oli 37,5 prosenttia ja lokakuussa 31,8 prosenttia.


Kuljetusalan taloustilanne jatkuu kireänä

SKAL suoritealat ry:n tiedotteen mukaan kuljetusalan taloustilanne jatkuu erittäin kireänä. Tammi-syyskuussa pantiin vireillä 142 konkurssihakemusta, joka on 11,5 prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Työntekijöitä näissä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 847. Konkurssihakemusten määrät ovat jo viidettä vuotta korkealla tasolla ja ne ovat vaarantaneet yrityksissä lähes 5 000 työpaikkaa. 

Keskimäärin konkurssiin haetuissa yrityksissä on ollut noin kuusi työntekijää yritystä kohden.

Lue lisää: Kuljetusalan taloustilanne jatkuu kireänä


Fordilla suurin osuus yli kymmeneen vuoteen

Ford saavutti korkeimman markkinaosuuden keskisuurten pakettiautojen Euroopan-markkinoista yli kymmeneen vuoteen vuoden 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Transit- ja Transit Custom -malleja myytiin 106 800 tällä ajanjaksolla.

Uusi Transit Custom, joka voitti International Van of the Year 2013 -palkinnon, vauhditti Fordin markkinaosuuden kasvua, kun niitä myytiin vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yli 24 500 kappaletta. Fordin osuus segmentistä, mukaan lukien Transitin ja Transit Customin myynti, nousi syyskuussa 14,3 prosenttiin. Vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvua oli 1,4 prosenttiyksikköä.

Suomessa Ford-pakettiautoja rekisteröitiin tammi-lokakuun tilastojen mukaan 2 071 kappaletta markkinaosuuden ollessa 23,5 prosenttia. Ford oli pakettiautojen rekisteröintitilastossa sijalla 2.


Finavia ja Finnair mukaan ilmailualan kestävän kehityksen yhteistyöverkostoon

Pohjoismaiden tärkeimmät ilmailualan toimijat ovat perustaneet yhteistyöverkoston, Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA). Suomesta yhteistyössä ovat mukana Finavia ja Finnair. Yhteistyön keskeisimpänä tavoitteena on saada biopolttoaineita ilmailualan käyttöön ja varmistaa näin lentoliikenteen kestävä kehitys.

Yhteistyöverkosto NISAan kuuluvat Pohjoismaissa toimivat lentoasemat, lentoyhtiöt, ilmailualan yrityksiä sekä ilmailuviranomaiset. Yhteistyötä tukevat lentokoneiden valmistajat Airbus ja Boeing kuin myös Kansainvälinen ilmaliikenneliitto IATA. Ilmailualalla ollaan erityisen huolissaan, että muut alat ja kuljetusmuodot ovat etusijalla biopolttoaineiden saamisessa. Toisin kuin muilla liikennevälineillä operoitaessa, ilmailulla ei ole lyhyellä aikavälillä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille.


Missä vaaralliset aineet liikkuvat?

Suomessa suurin osa vaarallisista aineista kuljetetaan meritse, mutta myös tieliikenteessä ja rautateillä liikkuu vuosittain huomattavia määriä vaarallisia aineita. Tarkat kuljetustiedot selviävät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudesta, vaarallisten aineiden kuljetustilastosta, joka on jatkoa liikenne- ja viestintäministeriön vuodesta 1987 tekemille viisivuotisselvityksille.

Tilastovertailun mukaan vaarallisten aineiden kuljetusmäärät ovat kasvaneet rautatieliikennettä lukuunottamatta vuoden 2007 lukuihin verrattuna. Kasvu on tosin osin selitettävissä aiempaa kattavammalla tilastoinnilla sekä sillä, että viiden vuoden aikajänteeseen mahtuu sekä nousuja että laskuja kuljetusmäärissä

Lue lisää: Missä vaaralliset aineet liikkuvat?


Organisaatiomuutoksia Veho Hyötyajoneuvoissa 2.1.2014 lähtien

Veho Hyötyajoneuvojen strategian mukaisen kehityksen varmistamiseksi toteutetaan Mercedes-Benz tila-, paketti- ja kevyiden kuorma-autojen maahantuontitoiminnoissa sekä erikoismyyntiyksikössä organisaatio- ja tehtävämuutoksia seuraavasti.

Lue lisää: Organisaatiomuutoksia Veho Hyötyajoneuvoissa 2.1.2014 lähtien


Kehä III:n parannushanke käynnistynyt– katso video

Kehä III:n parannushankkeen toinen vaihe on pyörähtänyt käyntiin. Elokuussa alkanut urakka pureutuu Lentoasemantien alueen liikennettä ruuhkauttaviin ongelmakohtiin, ja tammikuussa käynnistyvä urakka puolestaan helpottaa liikenteen kulkua Kehä III:n itäpäässä.

Lue lisää: Kehä III:n parannushanke käynnistynyt– katso video


Puhtaampaa merenkulkua pakokaasupesurien avulla

Suomalaisen varustamoperheyrityksen Langh Shipin kehittämä pakokaasupesuri pudottaa laivojen pakokaasun rikkipitoisuuden murto-osaan.

Laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden yläraja putoaa vuoden 2015 alusta alkaen 0,1 %:iin, mikä tarkoittaa siirtymistä dieselin käyttöön ja suurta kustannustason nousua – ellei laivoihin asenneta pakokaasupesuria eli skrubberia korkearikkisen polttoaineen puhdistamiseksi.

Sellaisen käyttöönotto ei kuitenkaan ole yksinkertaista, varsinkaan jälkiasennuksena. Ongelmana on myös pesurissa käytetyn pesuveden puhdistaminen.

Lue lisää: Puhtaampaa merenkulkua pakokaasupesurien avulla


Rummunkorjaustyöstä poikkeusjärjestelyjä valtatie 1:n liikenteeseen Lohjalla

Uudenmaan ELY-keskus teettää rummunkorjaustyön valtatie 1:llä, Lohjalla. Korjaustyö tehdään Kehätien (tie 25) ja Vanhan Turuntien (tie 110) liittymien välissä ja se aiheuttaa muutoksia valtatie 1:n liikennejärjestelyihin.

Valtatie 1:n rummunkorjaustyössä nykyisen, halkaisijaltaan 1400 mm:n teräsrumpuputken sisälle sujutetaan halkaisijaltaan 1200 mm:n teräsputki ja niiden väliin jäävä tila betonoidaan. Korjaustyö alkaa maanantaina 11. marraskuuta.

Lue lisää: Rummunkorjaustyöstä poikkeusjärjestelyjä valtatie 1:n liikenteeseen Lohjalla


Toyota kulta-luokkaan

Tuore EcoVadis-arviointi sijoitti Toyota Material Handling Europen (TMHE) huippuyritykseksi omalla toimialallaan koskien kestävää kehitystä eli sosiaalista, taloudellista ja ympäristöystävällistä toimintaa.

TMHE sijoittuu korkealle EcoVadiksen pistetaulukossa, jossa on analysoitu neljä pääkategoriaa materiaalinkäsittelyn saralla: ympäristö, työtavat, rehellisyys yritystoiminnassa ja alihankintaketju.

EcoVadis on organisaatio, joka avustaa yrityksiä seuraamaan kestävän kehityksen toteutumista 150:n eri alan alihankintaketjun osa-alueella 95 eri maassa ja ohjaa tekemään vastuullisia valintoja.

TMHE:n Kestävän kehityksen raportti julkaistaan myöhemmin marraskuussa.


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.