Teboil

Arktista dieseliä valituilta Neste Oilin asemilta Pohjois-Suomessa

Neste Oilin Pohjois-Suomen neljällä palvelu- ja automaattiasemalla sekä kahdeksalla raskaan liikenteen asemalla on myynnissä arktista dieseliä viikosta 51 alkaen. Erittäin kylmiin olosuhteisiin soveltuvan arktisen dieselin (-40/-44) alin varastointilämpötila on -40 C, ja hyvin huollettu dieselauto toimii sillä -44 asteen lämpötilaan saakka.

Lue lisää: Arktista dieseliä valituilta Neste Oilin asemilta Pohjois-Suomessa


Kiiminkijoen silta avattiin jälleen liikenteelle

Kiiminkijoen sillan kunnostustyö valtatiellä 20 Kiimingissä on siinä vaiheessa, että liikenne voitiin siirtää takaisin sillalle 13.12. klo 15.00.

Vuonna 1967 valmistuneen sillan päällysrakenteet uusittiin sillan huonon kunnon ja yliraskaiden erikoiskuljetusten vaatiman suuremman kantavuuden vuoksi. Kunnostustyön aikana liikenne ohjattiin kiertotien ja varasillan kautta.

Siltatyömaan kohdalla on edelleen voimassa 30 km nopeusrajoitus.

Kiertotien purkaminen alkaa ensi viikolla. Sillan päällystys- ja viimeistelytyöt toteutetaan alkukesästä 2014.


PSA / GM tuo uuden tavara-automallin markkinoille

PSA Peugeot Citroënin ja General Motorsin strategisen kumppanuuden sisältöä on täsmennetty ja tarkennettu. Konsernien yhdessä kehitettäviin malleihin on lisätty B-segmenttiin sijoittuva kevyt tavara-auto.

Sopimus strategisesta kumppanuudesta useilla autoteollisuuden avainaloilla solmittiin helmikuun lopussa vuonna 2012. Ensimmäiset konsernien yhteisesti kehittämät automallit tulevat markkinoille vuonna 2016.

Lue lisää: PSA / GM tuo uuden tavara-automallin markkinoilleTrafi yli 100-tonnin superrekkakokeiluista ”Huimia suunnitelmia”

Metsäteollisuuden ja heidän autoilijoidensa suunnittelemat erikoisluvalliset kokeiluyhdistelmät eivät välttämättä toteudu niin suurina kuin on suunniteltu. Moni ehdotus on aika huima, Trafista kerrotaan Ajolinja lehdelle.

Esimerkiksi Lappiin on kaavailtu, yllä olevan mallikuvan mukaisia, yli 100-tonnisia maantiejunia

- On helpompi antaa lupa vaikka 90-tonniselle. Katsotaan sitten, miten se pärjäävä ja tarvittaessa sitten nostaa painoa vaikka viisi tonnia kerrallaan, arvioi yksikönpäällikkö Otto Lahti Trafista.

Inari - Kemi linjalla on Saariselällä Magneettimäki, jota ei Trafin mukaan päästä ylös kaikilla keleillä kahden vetävän akselin voimin, jos painoa on yli 100 tonnia.

- Ei tienhoitoa ruveta näiden isojen takia muuttamaan, Lahti muistuttaa.

Trafi on lähettämässä erikoislupaa hakeneille lisäselvityspyyntöjä vielä ennen joulua.

- Voi olla, että alan toimijat miettivät, jos kaikkien isoimmilla ajetaankin vaikka 9 kuukautta vuodessa ja talviaika pienemmillä.

Alkuvuodesta ollaan näiden superyhdistelmien suhteen viisaampia. Trafiin on tähän mennessä jätetty tusinan verran hakemuksia.


VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle

Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevien teknisten määräysten ja normien antaminen tie- ja rautatiekuljetusten osalta siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Trafille siirretään myös norminantoon liittyviä teknisiä tehtäviä kuten poikkeuslupien myöntäminen.

Jatkossa kaikkia vaarallisten aineiden kuljetusmuotoja (tie-, rautatie-, ilma- ja merikuljetukset) koskevat teknisluonteiset määräykset valmistellaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa.

Trafi saa valtuudet antaa määräyksiä VAK-kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. VAK-toiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä VAK-kuljetuksia koskevan lainsäädännön valmistelu jäävät kuitenkin edelleen liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014. 

 

 


Ajokortin opetuslupaopetus muuttuu vuoden vaihteessa

Opetusluvalla voi vuoden vaihteen jälkeen antaa kuljettajatutkintoon tähtäävän perusopetuksen kokonaisuudessaan. Muutos poistaa vaatimuksen opetuslupaopettajan ja -oppilaan yhteisopetuksesta autokoulussa myös muussa opetuslupaopetuksessa.

Autokoulussa annettavaa yhteisopetusta koskevat vaatimukset poistuvat myös ennen lain voimaantuloa myönnetyistä opetusluvista.

Lue lisää: Ajokortin opetuslupaopetus muuttuu vuoden vaihteessa


Lisää valinnanvaraa katsastamiseen

Hallitus esitti katsastuslain vahvistamista 12. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 13. joulukuuta. Katsastuslain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta ja lain ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä 1.1.2015.

Katsastuslain muutoksella erotetaan raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimiluvat toisistaan. Jatkossa esimerkiksi katsastustoimiluvan hankkiville autokorjaamoille on mahdollisuus suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa tarvittaessa huolto ja katsastus yhden luukun periaatteella. Jatkossa auton mahdollista jälkitarkastusta ei enää sidota alkuperäiseen katsastustoimipaikkaan.

Lue lisää: Lisää valinnanvaraa katsastamiseen


Äly(töntä)liikennetutkimusta veronmaksajien varoilla

VTT tekee yhä tiiviimpää yhteistyötä Volvon, Mercedes-Benzin ja Opelin kanssa. Ja on mukana kansainvälisessä, pääosin EU:n rahoittamassa älykkäitä liikenneratkaisuja tutkivassa Drive C2X –hankkeessa. Tutkimuksesta mahdollisesti saatavilla ratkaisuilla halutaan parantaa liikenneturvallisuutta sekä pienentää autoilun hiilijalanjälkeä.

Drive C2X -hanke on noin 19 miljoonan euron tutkimushanke, josta EU:n komissio rahoittaa 12,4 miljoonaa euroa. VTT vastaa Tampereella sijaitsevasta testialueesta ja osallistuu Drive C2X -hankkeen johtamiseen, datan hallintaan sekä vaikutusten analysointiin.

Lue lisää: Äly(töntä)liikennetutkimusta veronmaksajien varoilla


Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi vuonna 2012

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,37 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2012, mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 85,1 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta enemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 10 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia. Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi ohittaen ensimmäistä kertaa öljyn.

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi vuonna 2012 ja se oli 32 prosenttia. Merkittävin kasvu oli puupolttoaineiden käytössä. Metsähakkeen käyttö nousi uuteen ennätykseen vuonna 2012, sitä käytettiin 11 prosenttia edellistä vuotta enemmän.


Kalmar sai suuren hybridikäyttöisten mobiilipukkinostureiden tilauksen Keniasta

Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut Kenya Ports Authoritylta (KPA) tilauksen 12 hybridikäyttöisestä Kalmar E-One2 -mobiilipukkinosturista Kenian Mombasaan. Tilauksen arvo on noin 17 miljoonaa euroa, ja kaikki nosturit toimitetaan vuonna 2014.

Mobiilipukkinosturit ovat 6+1 konttiriviä leveitä, ne pystyvät pinoamaan 5+1 konttia ja niiden nostokapasiteetti on 45 tonnia. Nosturin ytimenä on Kalmarin dieselsähköinen ratkaisu, johon kuuluu optimaalisesti mitoitettu dieselmoottori ja energian talteenottojärjestelmä. Hybridijärjestelmä auttaa merkittävästi uusimpien ympäristövaatimusten saavuttamisessa tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kärsimättä.

Kaikissa 12 nosturissa on Kalmarin automaattinen ohjausjärjestelmä SmartRail,  SmartStack-automaatioratkaisu konttipinojen hallintaan ja etävalvonnan ja -diagnostiikan ratkaisu SmartFleet.  Osana Kalmarin johtavaa SmartPort-prosessiautomaatioratkaisua nämä järjestelmät lisäävät tuottavuutta, vähentävät käytön kokonaiskustannuksia, parantavat turvallisuutta ja lisäävät laitteiden käyttövalmiutta.


Koulutusta traktorin taloudelliseen ajoon

Motiva on julkaissut Maatilojen energiaohjelman hankkeessa koulutusaineiston traktorin taloudellisesta ajotavasta. Fredrik Ek Svenska lantbrukssällskapens förbundista ja Markku Lappi Proagriasta ovat suunnitelleet koulutusaineiston ja toteuttaneet siihen liittyvät pilottikoulutukset.

Koulutusaineistoon kuuluu opetusmateriaali ja koeajojen tulosten käsittelyä varten laskentataulukko, johon voi kirjata ennen koulutusta ja sen jälkeen työhön kuluneen ajan ja polttoaineen. Motivasta on lainattavissa lisäksi välinelaukku, jossa on muun muassa polttoaineen kulutuksen mittaamiseen kaksi Econen-mittaria, mittalasi ja ajoradan merkintävälineitä.

Ensi vuonna liittyneille tiloille tarjotaan mahdollisuutta osallistua traktorin taloudellisen ajotavan koulutukseen. Motiva järjestää kaikkiaan kolme koulutustapahtumaa eri puolilla maata osana Maatilojen energiaohjelman operaattorityötä.

Koulutusaineistot:

suomeksi

på svenska


Volvo ostaa liiketoimintoja Terexiltä

Volvo Construction Equipment laajentaa toimintaansa maansiirto- ja kaivossegmenteissä. Volvo Group on sopinut Terex Oy:n kippiauto- ja dumpperitoimintojen ostamisesta yhden miljardin kruunun hintaan.


Postilähetysten tullauskäytäntö muuttuu

Tulli tiedottaa, ettei EU:n ulkopuolelta tulevaa postilähetystä voi enää 1.1.2014 jälkeen pyytää siirrettäväksi tullitoimipaikkaan tulliselvitystä ja noutoa varten. Asiakas voi tullata lähetyksen joko Tullin nettisovelluksen avulla tai missä tahansa asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa ja maksaa maahantuontiverot samassa yhteydessä. Tullauksessa voi myös yhä käyttää asiamiestä.

1.1.2014 lähtien EU:n ulkopuolelta Suomeen lähetettyä postilähetystä ei voi enää siirtää passitusmenettelyssä rajatoimipaikalle edelleen esimerkiksi Venäjälle kuljetettavaksi. Siirtymäaikana tammikuussa 2014 postilähetyksen voi kuitenkin vielä passittaa Tullin Helsinki-Vantaan Siipitien toimipisteessä.

Muutokset eivät koske Ahvenanmaan postia/Posten Ålandia. Itellan asiakkaille tarjoamat postilähetysten huolintapalvelut jatkuvat normaalisti.


Traktoreita maavoimille

Maavoimat on päättänyt hankkia 106 traktoria huollon käyttöön. Traktorit ovat mallia N163 Direct, mutta ne on varustettu Valtran Unlimited-verstaassa muun muassa maastovärillä, etukuormaimen letkurikkoventtiilillä, poltto-ainetoimisella lämmityslaitteella, asetelineellä, suojatulla polttoainesäiliöllä, palapintarenkailla, lisäpistokkeilla ja niin edelleen. Toisaalta traktorit ovat hyvin lähellä vakiotraktoria, mikä helpottaa niiden huoltoa ja käyttöä.

Traktoreiden hankintahinta on 14,3 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus 30 henkilötyövuotta. Traktorit toimitetaan vuosina 2013–2016. Traktoreiden lisäksi tilaus sisältää muun muassa SKJ-Rakennustekniikan koukkulavakärryjä neljällä miljoonalla eurolla sekä lumiauroja, kauhoja ja trukkipiikkejä FMG:ltä. Ensimmäiset ajatukset traktorien soveltuvuudesta uudelleen puolustusvoimien käyttöön syntyivät logistiikan tutkimuksissa 1990-luvun puolivälissä. Sittemmin ajatus on jalostunut jatkotutkimuksissa kontinkäsittelyyn soveltuvien peräkärryjen tultua laajemmin markkinoille.


Sisu Auto julkisti ensimmäiset kuvat uudesta Polaristaan

Suomessa odotetaan innolla uutta Sisu Polaria, sitä Euro6-mallia.

Uuden Sisu Polarin tekniikka on edelleen Mercedes-Benziltä kotoisin. Tässä vaiheessa mielenkiintoisin tieto uudesta tekniikasta on, ettei Euro6-mallia tule ainakaan alkuhetkillä olemaan tarjolla Fullerin laatikolla. Syynä on moottorin ohjauselektroniikan ja vaihteiston toiminnan yhteensovittaminen joka ei ole ihan maailman helpoin asia.

Hytti on kotoisin Arocsista. Ulkoisen ilmeen muotokielessä on haettu yhtymäkohtia aikaisempaan mallistoon. Ohjaamon muutostöiden suunnittelusta on vastannut teollinen muotoilija Jukka Pimiä, joka toteutti myös edellisen sukupolven Sisu Polarin muodot.

Itsestään selvyyksiä ovat uusien massojen ja mittojen huomiointi. Tekniikasta tihkuu lisätietoa vuoden vaihteessa.

Uusi Sisu Polar mallisto tullaan esittelemään helmikuun alussa 2014 ja tuotantoon mallisto tulee vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

Uuden Sisu Polar malliston ominaisuuksiin voi tutustua tarkemmin erikoissivustolla www.sisupolar.fi


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.