TIP-Trailer services

Suomen ja Baltian Opel-tuonti LänsiAuto Oy:lle

Saksalainen autonvalmistaja Opel Automobile GmbH myy Suomen maahantuojan Opel Finland Oy:n liiketoiminnan LänsiAuto Oy:lle. Samalla Baltian Opel-liiketoiminnot siirretään Opel Finland Oy:n alaisuuteen. Muutos on osa Opelin marraskuussa 2017 julkistamaa PACE!-suunnitelmaa.

Opel terävöittää liiketoimintastrategiaansa Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Tavoitteena on lisätä marraskuussa 2017 julkistetun PACE!-suunnitelman mukaisesti ketteryyttä, joustavuutta ja tehokkuutta.

Opel ja LänsiAuto ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla jo pitkään merkin kanssa yhteistyötä tehnyt LänsiAuto ostaa Opelin maahantuontiyhtiön Opel Finland Oy:n sekä Opelin Baltian maahantuontitoiminnot. Kaupan toteutuessa LänsiAutosta tulee Opelin maahantuoja Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Nykyiset työntekijät Suomessa ja Baltiassa jatkavat kaupan myötä Opel Finlandin palveluksessa.

”PACE!-liiketoimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti tämä päätös tekee myyntiorganisaatiomme ketterämmäksi ja tehokkaammaksi ja sitä mukaa entistä kilpailukykyisemmäksi”, kommentoi Opel/Vauxhallin Euroopan liiketoiminnasta vastaava johtaja Xavier Duchemin. ”LänsiAuto on meille erittäin tärkeä ja pitkäaikainen yhteistyökumppani yli 40 prosentin markkinaosuudella merkin kokonaismyynnistä Suomessa ja sillä on kasvava ja merkittävä asema. Olemme luottavaisia, että uuden liiketoimintamallin myötä Opelin menestys Suomessa jatkuu, ja liiketoimintamme Baltian maissa kehittyy paikallisessa omistuksessa entisestään.”

LänsiAuto on yksi Suomen suurimmista jälleenmyyjistä autoalalla. Sen kokonaisliikevaihto oli vuonna 2017 noin 310 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on lähes 600 työntekijää. LänsiAuto on kaksinkertaistanut kokonaismyyntinsä viimeisen viiden vuoden aikana. Opelin ja LänsiAuton yhteistyö käynnistyi vuonna 1981 ja se on kasvanut merkittävästi vuosikymmenten aikana.

Vuonna 2017 myytiin Suomessa 7 700 ja Baltiassa 3 000 Opelia.


Neste: Vain 29% autoilijoista hyödyntää mobiilimaksamista

Nesteen toteuttamaan kyselyyn* vastanneista autoilijoista vain 29 % käyttää erilaisia mobiilimaksamisen muotoja arkitoimissaan. Mobiilimaksamiseen siirtymisessä käyttäjiä huolettavat eniten ongelmat nettiyhteyden kanssa, mahdollinen maksusta perittävä lisämaksu, toiminnon hitaus sekä maksamiseen liittyvät turvallisuusriskit.

Yli puolet Nesteen kyselyyn vastanneista (53 %) uskoo kuitenkin mobiilimaksamisen syrjäyttävän kortti- ja käteismaksamisen tulevaisuudessa. Lisäksi 83 % toivoi, että mobiilimaksamista pystyisi hyödyntämään laajemmin kuin tällä hetkellä on mahdollista.

Kyselyssä tärkeimmiksi kriteereiksi mobiilimaksamisen käyttämiselle nousivat helppous, vaivattomuus ja nopeus. Vastaajat kokevat, että aina mukana kulkeva puhelin toimii kätevästi myös maksuvälineenä.

“Mobiilimaksaminen on selkeästi kasvava trendi myös autoilun maailmassa. Autoilijat toivovat helppoutta ja vaivattomuutta matkantekoon. Saman trendin olemme huomanneet myös oman mobiilisovelluksemme Neste-äpin käytössä: pelkästään tänä vuonna Neste-äpillä tankkaavien lukumäärä on kasvanut lähes puolella”, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen digitaalisesta kehityksestä vastaava Juho Korpela.

Autoilijapaneelilla tehdyn kyselyn tulokset antavat kuitenkin ymmärtää, että kaikenlaisen mobiilimaksamisen vaivattomuutta ja lähestyttävyyttä on syytä kehittää edelleen.

“Äppien helppokäyttöisyyteen ja tarjonnan lisäämiseen tulisi siis enenevissä määrin kiinnittää huomiota”, Korpela jatkaa. Mobiilimaksamisen käyttöönoton esteenä vastaajat kokivatkin kaikenlaisen äppien kanssa kikkailun: "Jos sovelluksen käytössä on liikaa mutkia ja näppäilyä, on kortin käyttö vaivattomampaa. Käytettävyys tulisi hioa mahdollisimman yksinkertaiseksi ja intuitiiviseksi," kommentoi eräs kyselyyn vastanneista autoilijoista.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 121 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1196, vastausprosentti 10 %) 13.‒20.6.2018 välisenä aikana.

 


Tieyhdistys: Maakaapeleista kiistaa yksityisteillä

- Sähkö- ja telekaapeleita halutaan upottaa maahan ja myös yksityisteiden rakenteeseen, mutta käytännössä toimijat eivät halua ottaa vastuuta tekemisistään.
- Pahimmassa tapauksessa tien varteen on ilmaantunut kaivuri töihin ilmoittamatta asiasta kenellekään ja lupaa kysymättä. Isojen firmojen alihankkijat toimivat kuin niille olisi yksityisteillä kaikki sallittua, tuskailee Suomen Tieyhdistyksen Jaakko Rahja.

Yksityistielain mukaan tiealueelle kaivamiseen tulee sähkö- tai teleoperaattorin hakea suostumus maanomistajalta ja tienpitäjältä, eli tiekunnalta. Ensi vuoden alussa voimaan tulevan uuden yksityistielain myötä tähän riittää yksin tienpitäjän suostumus.

Kaapelin sijoittamisesta ja tekemisen ehdoista sovitaan kaapelin laittajan ja tiekunnan välillä.

- Tienpitäjän kannalta on tavattoman tärkeää, että kaapeli laitetaan täsmälleen siihen, mihin sovitaan ja riittävään syvyyteen. Samoin esimerkiksi rummut tulee kiertää oikealla tavalla.
- Nyt on tilanteita, että kaapelia on laitettu luvatta puoli kilometriä ennen kuin kukaan on huomannut pysäyttää laittomuutta.

Tienpitäjän kannalta on jopa vaarallista, jos esimerkiksi kaapelia ei laiteta sille puolelle tietä, kun on sovittu. Tällaista mielivaltaisuutta esiintyy, kun urakoita on ketjutettu pienille kaivuriyrittäjille eivätkä ne ole kovin kiinnostuneet tehdyistä sopimuksista rajussa hintakilpailussa.

Tienpitäjän kannalta iso ongelma on myös kaapeleiden ja niiden asentamisen aiheuttamat kustannukset. Tiekunnat eivät hyväksy, että niiden tulisi maksaa haitta ja kustannukset, joita tielle syntyy operaattoreiden omistamista laitteista.
- Tiekunta joutuu koko ajan valvomaan asennustyötä, että työ tehtäisiin oikein. Tämä maksaa, sillä ei kukaan halua tehdä toisten puolesta työtä ilmaiseksi.
- Kun tietä myöhemmin remontoidaan, vaaditaan tiekuntaa maksamaan kaapelin mahdollinen siirtäminen tai jännitteettömäksi tekeminen. Tämä koetaan erittäin epäoikeudenmukaiseksi. Kyse on tuhansista tai kymmenistä tuhansista euroista.

Tieyhdistyksen Rahja vaatii, että yksityisteillä vallitsevan kaapelikaaokseen ja tiekuntien väheksymisiseen saadaan nopeasti muutos. Tiekunnissa kytee kapinahenkeä ylimielisiä operaattoreita kohtaan.
- Yhteisen pelisäännön löytäminen ja sen noudattaminen on lopulta kaikkien etu.Uusi Ford Transit esiteltiin IAA:ssa

Ford on tänään julkistanut uuden kaksitonnisen Ford Transitin IAA-näyttelyssä Hannoverissa. Uudessa Transit-mallissa on nostettu kantavuutta ja päivitetty voimalinjoja parantamaan polttoainetehokkuutta seitsemän prosenttia. Mallipäivityksen myötä isosta Transitista tulee saataville myös (mHEV) hybridiversio.

Uuden Transitin voimanpesänä toimii päivitetty 2-litrainen EcoBlue -dieselmoottori 105, 130 ja 170 hv:n versiona. Lisäksi Ford esittelee moottorille täysin uuden 185 hv:n version, joka tarjoaa maksimissaan 415 Nm vääntöä. Keväästä 2020 alkaen standardina olevan kuusivaihteisen manuaalivaihteiston lisäksi etuvetoisiin Transit-malleihin tulee tarjolle 10-vaihteinen automaatti.

Uusi kaksitonninen Transit tulee markkinoille vuoden 2019 puolessavälissä.


Opel myy Suomen ja Baltian maahantuontitoiminnot LänsiAuto Oy:lle

Saksalainen autonvalmistaja Opel Automobile GmbH myy Suomen maahantuojan Opel Finland Oy:n liiketoiminnan LänsiAuto Oy:lle. Samalla Baltian Opel-liiketoiminnot siirretään Opel Finland Oy:n alaisuuteen. Muutos on osa Opelin marraskuussa 2017 julkistamaa PACE!-suunnitelmaa.

Kaupan toteutuessa jo pitkään merkin kanssa yhteistyötä tehneestä LänsiAutosta tulee Opelin maahantuoja Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Nykyiset työntekijät Suomessa ja Baltiassa jatkavat kaupan myötä Opel Finlandin palveluksessa.

- LänsiAuto on meille erittäin tärkeä ja pitkäaikainen yhteistyökumppani yli 40 prosentin markkinaosuudella merkin kokonaismyynnistä Suomessa ja sillä on kasvava ja merkittävä asema. Olemme luottavaisia, että uuden liiketoimintamallin myötä Opelin menestys Suomessa jatkuu, ja liiketoimintamme Baltian maissa kehittyy paikallisessa omistuksessa entisestään, kommentoi Opel/Vauxhallin Euroopan liiketoiminnasta vastaava johtaja Xavier Duchemin.


DHL Express laajentaa toimintaansa

Kansainvälisten pikakuljetusten kasvun myötä DHL Express rakennuttaa Pirkkalaan lentokentän läheisyyteen uuden terminaalin ja toimistotilat. Kesällä 2019 valmistuvan kiinteistön kokonaisinvestointi on suuruudeltaan noin 15 miljoonaa euroa, ja sinne tulee työllistymään nykyisen henkilökunnan lisäksi toistakymmentä uutta työntekijää.

Uudisrakennus nousee Pirkkalan Linnakallion alueelle hyvien ja lähitulevaisuudessa entisestään paranevien liikenneyhteyksien ääreen. Pikakuljetusten kysyntää Suomessa kasvattaa hyvän taloustilanteen lisäksi myös vilkas kansainvälinen verkkokauppa. Kiinteistölaajennusten lisäksi DHL Express kehittää jatkuvasti toimitusvaihtoehtojaan erityisesti yksityisasiakkaille, joiden määrä asiakaskunnassa kasvaa koko ajan.

Uudesta 4000 neliömetrin suuruisesta terminaalista käsin hoidetaan Express-lähetysten nouto- ja jakelutoiminnot Pirkanmaalla sekä käsitellään koko Pohjois-Suomen alueen vienti- ja tuontilähetykset. Terminaaliin asennettava automaattinen lajittelujärjestelmä pystyy käsittelemään 5000 lähetystä tunnissa.  

Lue lisää: DHL Express laajentaa toimintaansa


Valvontaominaisuuksilla täydennetty iEBS

WABCO on uudistanut tähänastiset Trailer ABS- ja Trailer EBS E -jarrujärjestelmät. Molemmat pohjautuvat yhteiseen suunnittelualustaan. 

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä iABS korvaa 6,5 miljoonaa järjestelmää myydyn edeltäjänsä. Uusi tuote soveltuu käytettäväksi kaikentyyppisissä perävaunuissa. 

<å>WABCO iEBS yhdistää perinteiseen elektroniseen jarrujärjestelmään valmiuden takasektorin katveita valvoville kameroille ja rengaspaineiden valvontajärjestelmälle. Järjestelmän kaatumisen- ja linkkuunmenon estämiseen liittyviä ominaisuuksia on parannettu edeltäjäänsä verrattuna. Tuotetta on saatavissa kolmena versiona: Basic, Standard ja Premium. Lisäksi valmistusohjelmaan kuuluu erityisesti kehittyviin maihin tarkoitettu BRIC-versio (Brazil, Russia, India, China), jota käytetään teräsjousitettujen perävaunujen yhteydessä. Jarrujärjestelmä voidaan asennetaan hyvin laajaan valikoimaan perävaunuja.

(SA)


Näyttävällä jäteautolla innostetaan tulevaisuuden kuljettajia

Suomen teillä on saattanut kesällä törmätä astetta näyttävämpään jäteautoon. Kyseessä on Lassila & Tikanojan The Kierrätysnaattori -nimellä kulkeva ajoneuvo. Erikoisjäteauto on toiminnoiltaan tyypillinen pakkaaja-auto, mutta se eroaa ulkoisesti hyvinkin paljon muista L&T:n tuotantoautoista. Scanian L-sarjaa oleva jäteauto on maalattu nurmijärveläisen Karhuline Truck Customsin toimesta käsin L&T:n henkeen sopivalla tyylillä. Käsinmaalattujen yksityiskohtien lisäksi autoa koristavat lukuisat erikoistehosteet kuten LED-valot ja erikoistuunatut penkit.

The Kierrätysnaattori on hankittu tuomaan näkyvyyttä L&T:lle kuljetusalalla, ja lisäksi sen tarkoitus on houkutella potentiaalisia kuljettajia kiinnostumaan työstä L&T:llä. L&T:n ympäristöpalvelujen toimialajohtaja Petri Salermon mukaan myös jätehuollon puolella näkyy koko kuljetusalaa vaivaava kuljettajapula.


Mercedes poisti peilit

Uusi Mercedes-Benz Actros on esitelty. Suurimpia uudistuksia oli se, että fyysiset sivupeilit ovat kadonneet. Uudessa Actrosissa taustapeilit ja laajakuvapeilit on korvattu MirrorCam-kameraratkaisulla, joka on autossa nyt vakiovaruste. MirrorCam parantaa auton aerodynamiikkaa ja tekee auton käsittelystä aikaisempaa turvallisempaa. Kuljettajan tukena on laaja ja kattava kokonaisnäkymä auton ympäriltä. Järjestelmä koostuu kahdesta auton ulkopuolelle asennetusta kamerasta ja kahdesta 15-tuumaisesta näytöstä, jotka on asennettu A-pilareihin auton matkustamossa. Näyttöjen resoluutio on 720 x 1920 pikseliä.

Näytöistä on myös muuta hyötyä. Ne helpottavat huomattavasti trailerin liikkeiden seuraamista, koska kamerat kääntyvät automaattisesti, ja pitävät trailerin perän keskellä kuvaa. Lisäksi kuvaan tarvittaessa tulevat apuviivat auttavat muun muassa ohituksissa ja peruuttamisessa. Kerromme uudesta Actroksesta tarkemmin 3.10 ilmestyvässä Auto, tekniikka ja kuljetus- lehdessä.


Ruotsi: Kiinalainen sähköpakettiauto testissä

Widrikssonin kuljetusliike Tukholmassa on päätynyt testaamaan kiinalaista sähköpakettiautoa. Sillä kuljetetaan Ikean huonekaluja asiakkaille. Ajokki on merkiltään SAIC Maxus EV80, ja toimintamatkaksi ilmoitetaan 200 km.

Widrikssons toimii jo tänään täysin fossiilivapailla polttoaineilla kuten HVO 100:lla ja biokaasulla.

- SAIC on yksi vaihtoehto tulevaisuudelle, Widrikssonin tiedotuspäällikkö Christel Grip sanoo.

- Tämä testi on askel kohti Ikean tavoitetta kokonaan sähkötoimisiin tuotejakeluihin vuoteen 2025 mennessä, Ikean Thomas Briggman perustelee.

Autoteollisuuden piirissä tiedetään sähkötoimisen tavarajakelun suurkaupungeissa  olevan Kiinassa useita vuosia edellä vastaavaa eurooppalaisissa kaupungeissa. Wilfridssonin SAIC-testausta seurataan tarkasti Ruotsin lisäksi myös Suomessa ja Norjassa.


Saksa: Enemmistö vastustaa autonomisia autoja

Yougov Instituutin laaja kyselytutkimus paljastaa, että 52% vastaajista vastustaa autonomisia nk. robottiautoja. 37% kannattava niitä vahvasti.

Kyselyn tulokset vahvistivat, että saksalaiset suhtautuvat epäluuloisesti keinoälyyn. Vain joka seitsemäs - 15% - uskoo, että teknologian hyväksikäyttö eliminoi riskit. 45% vastauksista näkee useita vaaroja ja riskejä. 26% pitää riskejä suurempina kuin saavutettavia etuja. Epäilyt kasvavat iän myötä. 18% alle 36-vuotiaista pitää saavutettavia etuja riskeja painavampina, 54-vuotta täyttäneistä vain 13% uskoo samoin.


Scania esittelee IAA:ssa pistokehybridin

IAA:ssa on esillä koko Scanian uuden sukupolven kuorma-automallisto, jossa on ajoneuvoja kaukoliikenteeseen, maansiirtoon ja kaupunkiliikenteeseen. Kaikissa ajoneuvoissa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita. 

Scania esittelee myös uuden pistokehybridikuorma-auton (PHEV), joka perustuu uuteen kuorma-autosukupolveen. PHEV:ssä ja sen sisarmalliksi kutsutussa hybridikuorma-autossa (HEV) voidaan hyödyntää Scania Zone -palvelua, joka helpottaa päästö- ja nopeusrajoitusten noudattamista saumattomasti tietyillä vyöhykkeillä.

Uusien hybridikuorma-autojen voimanlähteinä ovat Scanian 5-sylinterinen DC09-rivimoottori, jossa voidaan käyttää HVO:ta (vetykäsiteltyä kasviöljyä) tai dieseliä ja 130 kW:n (177 hv) sähkömoottori, joka tarjoaa 1 050 Nm:n vääntömomentin. Ladattavan litiumioniakun energiakapasiteetiksi on asetettu 7,4 kWh, mikä takaa akulle pitkän käyttöiän. Sähköisen ohjaustehostimen ja sähköisen jarruilmantuoton ansiosta kuorma-autoja voidaan käyttää kokonaan sähkökäytöllä ilman polttomoottorin tukea. Scanian HEV-ajoneuvot ovat tilattavissa marraskuusta 2018 alkaen ja PHEV-ajoneuvot vuonna 2019.


Junamatkustus 10 prosentin kasvussa

Elokuussa kotimaan kaukoliikenteen junissa matkustettiin 1,1 miljoonaa matkaa, joka on 10 % viime vuotta enemmän. Erityisesti Helsingistä matkustettiin Itä- ja Keski-Suomeen. Myös VR lähijunien matkustus on kasvanut vuoden alusta 10 %.

Kaukoliikenteessä matkustus kasvoi eniten Helsingin ja Kuopion (+16 %), Helsingin ja Joensuun (+16) sekä Helsingin ja Jyväskylän (+15 %) välillä. Ratatyökausi jatkui elokuulle, ja näkyi kaukoliikenteen täsmällisyyshaasteina erityisesti rantaradalla ja pääradalla. Tilanne on korjaantunut vaiheittain töiden valmistuttua, ja syyskuussa kaukoliikenne on kulkenut 87,3 % täsmällisyydellä.

Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivissä Allegro-junissa suomalaisten matkustajien määrä jatkoi kasvua jalkapallon MM-kisojen jälkeenkin. Elokuussa suomalaisten matkustus kasvoi 10 % ja myös turistien määrä nousi hieman. Venäläisten matkustus Allegrossa taas väheni 9 %.


ZF: Kuolleen kulman tutka varotoimenpiteillä kaupunkiajoon

ZF esittgelee Hannoverin IAA:ssa oman ratkaisunsa nk. kuolleen kulman tutkasta kuorma-autoihin (Side Vision Assist). Se valvoo auton koko kylkeä ja varoittaa muista liikenteeseen osallistuvista, jotka ovat törmäysvaarassa. Laite välittää kameran kuvan ohjaamoon. Järjestelmä voidaan kytkeä väistöohjaukseen ja suorittamaan hätäjarrutus. Järjestelmää pidetään tärkeänä turvallisuustekijänä myös autonomisesti kulkeville autoille.


DHL hyödyntämään aurinkopaneelia perävaunuissa

Aurinkopaneeli perävaunun katolla vähentää rekan polttoaineen kulutusta noin 5%. Samalla se vähentää CO2-päästöjä ja rekan huoltokustannuksia. Ensiesittely tapahtuu Hannoverin IAA-näyttelyssä, DHL ilmoittaa.

Uusi ratkaisu on syntynyt yhteistyössä TRAILAR-nimisen yrityksen kanssa. Sen folionohuet huippunykyaikaset aurinkopaneelit syöttävät energiaa akkuihin. Auton lisävarusteita kuten ilmastointia voidaan käyttää näin saadulla lisäenergialla.

(Vogel)