TIP-Trailer services

Ahvenanmaan maakunnan paikallisliikenteessä siirrytään käyttämään kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistettua Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta. Ensimmäisenä tuote tulee paikallis- ja tilausliikenteeseen Viking Line Bussille ja Williams Bussille sekä Ahvenanmaan postin käyttöön.

- Pyrimme jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutuksiamme, ja haluamme kantaa oman kortemme kekoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Siksi valitsimme puhtaamman liikkumisen ja Neste MY uusiutuvan dieselin, jonka avulla kasvihuonekaasupäästömme vähenevät jopa 90 % verrattuna perinteiseen fossiiliseen dieseliin, kertoo Viking Line Bussin toimitusjohtaja Jim Häggblom.

Nesteen mukaan Neste MY uusiutuvan dieselin käytöllä Ahvenanmaalla pystytään vähentämään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä arviolta yhteensä yli 40 kilogrammaa asukasta kohti. Vähennys vastaa yli 400 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi.

- Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Energia- ja ilmastostrategiassamme on tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 60 % vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoteen 2005. Visiomme on tulevaisuudessa käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa ja puhtaita polttoaineita. Siksi on hienoa, että meillä Ahvenanmaalla on Viking Line Bussin, Williams Bussin ja Ahvenanmaan postin kaltaisia edelläkävijäyrityksiä, jotka ottavat uusiutuvia energiamuotoja käyttöön näin laajasti, sanoo Ahvenanmaan maakunnan hallituksen varamaaneuvos Camilla Gunell.