TIP-Trailer services

Gasumin tytäryhtiö Skangas solmi sopimuksen Gothia Tanker Alliancen kanssa nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta polttoaineeksi uusille tankkereille. Uusi sopimus kattaa nykyiset sekä uudet LNG-käyttöiset alukset.

Sopimus koskee ruotsalaisia varustamoja: Furetank Rederi AB, Erik Thun AB ja Rederi AB Älvtank. Varustamot ovat investoineet yhteensä kuuteen uuteen nesteytetyllä maakaasulla kulkevaan alukseen. Uusia aluksia sekä vanhaa Fure West -alusta operoi Gothia Tanker Alliance.

Ruotsissa merenkulkualan laivanomistajien yhdistys Svensk Sjöfart pyrkii aktiivisesti vähentämään merenkulun aiheuttamia ympäristöhaittoja. Tavoitteena on nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

- Nesteytetyllä maakaasulla kulkeviin aluksiin investointi on osa työtämme tavoitteen saavuttamiseksi. Uusissa aluksissa painopisteenä ovat energiatehokkuus ja innovaatiot. Valitessamme käyttöömme puhtaampaa polttoainetta, hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet merkittävästi ja ei pidä unohtaa myöskään pienempiä hiukkaspäästöjä ja typen oksidien vähentymistä, kertoo varustamo Furetankin toimitusjohtaja Lars Höglund.

Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua kaikkialla Pohjoismaissa. Yhtiön kuljetuskalustossa on perävaunullisia rekkoja ja bunkrausalus Coralius. Laivasta laivaan -bunkraukseen suunniteltu Coralius voi täyttää laivan polttoainesäiliöt vaikkapa ankkurissa Ruotsissa Göteborgin edustalla, kansainvälisillä merialueilla Tanskan edustalla tai Norjassa satamissa.