TIP-Trailer services

Unikie Autonomous Drive -lasertutkasovellus on keinonäköpohjainen ratkaisu, joka tarjoaa tavanomaiseen kuvapohjaiseen koneoppimiseen verrattuna huomattavasti luotettavampaa tietoa. Aidot lasermittaukset jättävät arvailujen varaan entistäkin vähemmän asioita.

- Sovellus tunnistaa ympäristöstään kappaleita ja ihmisiä, ja osaa esimerkiksi arvioida kappaleen liikkeen suunnan ja nopeuden. Se havainnoi ympäristöä, oppii havaintojen pohjalta toimimaan tietyllä tavalla ja reagoi vastaavaan havaintoon jatkossa toivotusti, Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmi valottaa ratkaisun ominaisuuksia.

Yhtenä keinonäön hyödyntäjistä on autoteollisuus. Unikien visiona onkin olla vahvasti mukana keinonäköön liittyvien tuotteiden ja ratkaisujen kehityksessä ja tarjota yhä parempia ratkaisuja itseohjautuviin ajoneuvoihin.

- Teknologian avulla voimme pienentää inhimillisten virheiden määrää ja lisätä silmiä joka suuntaan. Keinonäkö ja sensorit tunnistavat ja osaavat ennakoida tilanteita, jotka meiltä ihmisiltä voisivat jäädä helposti huomioimatta, Mertsalmi kertoo.

Tulevaisuudessa auto on täysin itsenäinen tieliikkuja ja sen täytyy pystyä reagoimaan ympäristöön ja tekemään itsenäisiä, toki ennalta ohjelmoituja päätöksiä. Unikiella on selkeä tahtotila olla mukana kehittämässä tähän vieviä ratkaisuja. 

- Visiot ovat tärkeitä kehitysyrityksille, mutta arjen tekemistä ei tule unohtaa. Unikie tuottaa myös älykkäiden koneiden ohjausratkaisuja teollisuusyrityksille, yksilöllisiä ja innovatiivisia IP-pohjaisia puhe- ja viestintäpalveluita operaattoreille sekä integraatioprojekteja suurille IT-taloille. Tällä työllä on suuri merkitys meille jatkossakin, autoteollisuuden ja siihen liittyvien visioiden ohella, Esko Mertsalmi korostaa.