TIP-Trailer services

Postin kolmas neljännes oli vahva kirjevolyymien laskusta huolimatta. Osoitteellisten kirjeiden määrä Suomessa laski 12 prosenttia. Postin oikaistu liiketulos heinä-syyskuussa parani 2,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta yhteensä 5,8 miljoonaan euroon. Konsernin oikaistu liiketulos tammi-syyskuussa vahvistui 23,4 miljoonaan euroon.

Verkkokauppa on kasvanut Suomessa noin 10 prosenttia viimeisen vuoden aikana, mikä on siivittänyt Postin välittämät pakettivolyymit ennätykselliseen kasvuun. Suomen ja Baltian maiden pakettivolyymi kasvoi 9 prosenttia ja kuluttaja (B2C) -pakettivolyymi kasvoi 12 prosenttia. Tämän vuoden aikana Posti on toimittanut jo yli 31 miljoonaa pakettia asiakkailleen.

Parhaillaan Posti uudistaa organisaatiotaan ja toimintamalliaan vastatakseen entistä paremmin markkinoiden tarpeisiin ja verkkokaupan kasvuun. Uudistunut organisaatio käynnistyy 1.1.2019. Osana strategian mukaista kasvua logistiikassa Posti on sopinut ostavansa sisälogistiikkaan erikoistuneen Suomen Transval Group Oy:n. Kauppaa ei ole vielä toteutettu, mutta sen myötä Postista tulee logistiikan ulkoistusratkaisujen merkittävä toimija Suomessa ja yhtiöön liittyy 3 500 uutta työntekijää.