TIP-Trailer services

Uusi kansallinen tutkimus USA:ssa osoittaa ylivoimaista tukea kuorma-autojen turvallisuusvaatimuksille, kuten automaattisille hätäjarruille ja nopeudenrajoittimille. Viimeaikaisten kuolonkolarien määrä huomioon ottaen ei tule yllätyksenä, että amerikkalaisilta tulee laaja tuki järkevien ratkaisujen löytämiseksi onnettomuuksien vähentämiseksi.

National Highway Traffic Safety Administrationin (NHTSA) uudet onnettomuustilastot paljastavat, että vuonna 2017 Yhdysvaltojen teillä tapahtui 4761 kuorma-auton aiheuttamaa kuolemaan johtanutta kolaria. NHTSA:n tiedoista käy ilmi 41 prosentin nousu näissä onnettomuuksissa vuodesta 2009. Tämä ei ole hyväksyttävä suuntaus, koska olemassa on jo teknologioita, joilla nämä onnettomuudet voitaisiin estää.

Äänestystuloksia olivat muun muassa se, että 79 prosenttia äänestäjistä suosi suurien kuorma- autojen nopeuksien rajoittamista 105 kilometriin tunnissa, 45 prosenttia suosi sitä voimakkaasti ja vain 13 prosenttia vastusti sitä. Automaattisen hätäjarrutusteknologian asentamisen kannalla oli 82 prosenttia äänestäjistä, 50 prosenttia kannatti sitä voimakkaasti ja ainoastaan yhdeksän prosenttia vastusti sitä.

Nopeusrajoittimet ovat olleet vakiovaruste kaikissa vuodesta 1992 lähtien valmistetuissa suurissa kuorma-autoissa, mutta sen käyttö Yhdysvalloissa ei ole pakollista. Euroopassa, Japanissa, Australiassa ja Kanadassa rajoittimen käyttömääräykset ovat voimassa. Vaatimus on ollut voimassa jo 25 vuotta joissakin maissa, eikä mikään maista ole perunut sitä.

Tulokset ovat selviä, Federal Motor Carrier Safety Administrationin tutkimuksen mukaan kuorma-autot jotka eivät käyttäneet nopeusrajoittimia joutuivat keskimäärin kaksi kertaa useammin onnettomuuksiin kuin autot, joilla ne olivat käytössä. Ontario Ministry of Transportationin julkaiseman tutkimuksen mukaan kuorma-auto onnettomuudet laskivat 73 prosenttia sen jälkeen, kun rajoittimen käyttösääntö tuli voimaan Ontariossa. Kuolemantapaukset laskivat 24 prosenttia.

Automaattinen hätäjarrutustekniikka on todistettu toimivaksi törmäyksenestossa. Vaikka tekniikkaa on tutkittu vuosia, ja johtavat brändit käyttävät sitä rutiininomaisesti kuorma-autoissaan, ei tekniikka ole vielä pakollinen kaupallisille ajoneuvoille. NHTSA arvioi, että nykyisen sukupolven AEB-järjestelmät voisivat estää yli 2500 kolaria vuosittain. NHTSA laati vetoomuksen vuonna 2015, joka vaatisi AEB:n kaikissa kuorma-autoissa, mutta virasto on ohittanut määräajan loppuraportille, joka tuli suorittaa syyskuuhun 2018 mennessä.