TIP-Trailer services

Liikennevirasto rakentaa omalle rata-alueelleen aitaa porovahinkojen ehkäisemiseksi ja rataturvallisuuden parantamiseksi. Aitaa rakennetaan n. 33 kilometrin matkalle. Luvallisten radanylityspaikkojen ja tieliittymien kohdille aitaan jätetään aukko tai portti ja ne ovat liikkujien käytettävissä entiseen tapaan.

Aidan rakennusta varten Liikennevirasto on kaatanut omalta alueeltaan myös puustoa. Poroaidan rakentamisen tavoitteena on vähentää porojen allejääntejä, joita on vuosittain ollut keskimäärin 90. Allejäänneistä aiheutuu paliskunnille merkittäviä taloudellisia haittoja, mutta samalla allejäännit aiheuttavat junille vaurioita ja heikentävät rautatieliikenteen täsmällisyyttä.

Liikenneviraston tiedossa on, että luvatonta radan ylitystä on alueella tapahtunut. Ihmisten liikkuminen rata-alueella ja radalla on paitsi vaarallista myös kiellettyä. Henkilöliikenteen junaliikenne on hiljaista ja vaikeasti havaittavissa. Juna ei voi väistää ja sen pysähtymismatka on aina useita satoja metrejä. Vuosittain junan alle menehtyy 60-80 ihmistä koko maassa. Nyt rakennettavalla aidalla parannetaan myös alueen asukkaiden turvallisuutta.