TIP-Trailer services

Metsäteollisuuden positiivinen kehitys on parantanut kuljetussektorin tulevaisuudennäkymiä ja johtanut investointien kasvuun. Metsäteollisuuden kuljetustehokkuutta parantaneet, vuonna 2013 toteutetut mitta- ja massauudistukset nostivat ajoneuvoyhdistelmämassat 60 tonnista 76 tonniin. Sisu Polar -malliston suurten sallittujen teknisten massojen ansiosta ajoneuvot olivat valmiita uudistukseen ilman merkittäviä tuotemuutoksia.

Kasvaneet massat muuttivat markkinoita vankkarakenteisille Sisu Polareille edullisemmaksi ja hyvät näkymät johtivat tehdasvalmiiden puuautojen jatkokehitykseen. Uudistuneet, jo auton valmistusvaiheessa asennetut päällerakenteet ja kasvaneeseen tehotarpeeseen vastaava, markkinoiden tehokkain yli 900 hevosvoimaa tuottava hybrid-voimalinja täyttävät nyt vaativimmankin asiakkaan tarpeet.

Kuluvan vuoden aikana tälle kuljetussektorille toteutettu panostus on tuottanut vahvasti tilauksia niin puuautojen kuin haastavissa olosuhteissa operoivien bioenergiankuljetuksiin tuotettujen vaihtolava-autojenkin osalta. Sisulla on myös vahva ote mobiilihakkurialustoista. Vaihtolava-autot ja mobiilihakkurialustat ovat molemmat kotimaisen päällerakenneyhteistyön tuloksia. Kotimaisin voimin Sisu varmistaa parhaan mahdollisen tuotteen tuntemiinsa olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin.

Sisu Polar–puuautojen myynti on viime vuoteen verrattuna kasvanut jo kolminkertaiseksi. Kuluvan vuoden loppua kohti mentäessä tulee tämä näkymään vahvistuvana markkinaosuutena rekisteröintitilastoissa ja hyvä ote markkinoista tulee jatkumaan myös ensi vuoden alkaessa. Myös muiden Sisu Polar–tuotteiden positiivinen myynnin kehitys on johtanut tilauskannan kasvuun vuosikymmenen ennätyslukemiin.

Uusien tuotantotyöntekijöiden rekrytoinneilla yhtiö kykenee vastaamaan asiakkaiden toimitusaikavaatimuksiin ja siten uuden, ajoon valmiin tuotteen toimitusaika on kasvaneesta kysynnästä huolimatta edelleen vain noin neljä kuukautta. Tuotantoinvestoinnit varmistavat kasvun edellytykset tuleville vuosille ja mahdollistavat myös aiempaa vahvemman otteen keväälle painottuvasta maansiirtoautomarkkinasta.