TIP-Trailer services

Turun kehätien (Kt 40) parantaminen osuudella Kausela-Kirismäki käynnistyy vuoden 2019 alussa. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu tarjouskilpailun jälkeen Destia Oy.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehätien Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi. Tasoliittymät poistetaan rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä parantamalla Kirismäen eritasoliittymää. Länsi-Avantientie rakennetaan valtatielle 10.

Kehätien rinnalle rakennetaan rinnakkaisteiden ja kevyen liikenteen verkosto. Myös melunsuojausta kohennetaan parannettavien kohteiden kohdalla.

Turun kehätie on osa E18-väylää ja erittäin tärkeä tieosuus lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle.

STk-mallissa asiakas ja urakoitsija kehittävät yhdessä erilaisia suunnitelmaratkaisuja jo hankkeen kehitysvaiheessa. Vastaava mallia käytetään mm. Vt 4:n parannushankkeessa Oulussa. Hankkeen kehitysvaihe kestää arviolta tammikuuhun, jonka jälkeen alkaa varsinainen rakennussuunnittelu. Työt maastossa pyritään saamaan käyntiin maaliskuussa 2019.

Ykkösvaiheen kustannusarvio on 44 miljoonaa euroa, joka sisältää valtion lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet. Hankkeen toisessa rakennusvaiheessa keskitytään Kausela–Pukkila -tieosuudelle. Sen rahoitus ja toteutusaikataulu vahvistuvat myöhemmin.