TIP-Trailer services

Saksa on päättänyt poistaa yli 7,5 tonnia painavilta hyötyautoilta tiemaksun ilmansaasteosuuden. Helpotus alentaa kaikilta painorajan ylittäviltä linja- ja kuorma-autoilta tiemaksuja 9,3 - 18,3 senttiä/km painoluokasta riippuen. Maksettavaksi jäävät tiemaksun infra- ja melukorvaukset. Päätös astuu voimaan 1.1.2019 ja jatkuu alustavasti kaksi vuotta. 

Päätöksellä arvioidaan olevan laajakantoiset seuraukset autokaupalle myös Saksan ulkopuolella johtuen Saksan keskeisestä sijainnista läpiajomaana.

Saksan kaasuautoille myöntämä helpotus on sama kuin sen jo aiemmin sähköautoille myöntämä helpotus. Vastaavasti heinäkuussa 2018 Saksan parlamentti myönsi 12 000 euron tuen LNG- ja 8 000 euron tuen CNG-ajoneuvon ostolle Saksassa.