TIP-Trailer services

Posti ja Vaisala ovat tehneet sopimuksen Vaisalan RoadAI -tilannekuvapalvelun (Artificial Intelligence Assisted Road Infrastructure Management) kaupallistamisesta Suomessa. Sopimuksen myötä Posti tuottaa Suomen tiestöstä ja ympäristöstä ajantasaista tilannekuvapalvelua jakelutyön yhteydessä. Tietoa kerätään ajo- ja kevyenliikenteen väyliltä sekä niiden varrella olevista kohteista Vaisalan sensoreilla ja ohjelmistolla.

Kerättävä tieto kattaa muun muassa katujen ja teiden pintavauriot, tieolosuhteiden ja tiesään analyysit sekä tiemerkintöjen kartoituksen ja seurannan. Jatkossa tietoa voidaan kerätä myös monista muista jakelureittien varrella olevista kohteista, kuten esimerkiksi liikenneopasteiden, sähköpylväiden sekä sähkö ja telekaappien ulkoisesta kunnosta.

Tiedonkeruu tehdään Postin jakeluautoihin liitettyjen kameroiden ja Vaisalan anturien avulla. Järjestelmään kerätään tietoja kolmesta eri lähteestä; videokuvaa analysoivalla konenäöllä, Vaisalan tarkkuussensoreilla sekä jatkossa myös Postin henkilökunnan järjestelmään raportoimilla havainnoilla. Tarkoituksena on mahdollistaa tiedon kerääminen joukkoistetusti tiellä liikkujien havainnoista. Kaikki analysoitava tieto kerätään ja käsitellään täysin anonyymisti, tietoturvastandardit huomioiden.

Kokemusta on kerätty jo esimerkiksi Espoossa, jossa tietoa on kerätty älykaupunkihankkeessa viime marraskuusta lähtien tiestön kunnossapidon tarpeisiin sekä liikenneturvallisuuden kehittämiseen.

Toukokuussa Posti ja Vaisala käynnistivät tiestön kuntokartoituksen myös Imatralla. Tavoitteena on toiminnan laajentaminen useisiin Suomen kaupunkeihin vielä kuluvan vuoden aikana.