TIP-Trailer services

VW konserni on eriyttämässä kuorma- ja linja-autotuotantonsa yhteisen oman nimen alle. Nimeksi tulee TRATON Group. Eriyttäminen oman nimen alle avaa tietä paitsi Pörssiin myös uuteen riippumattomuuteen ja yhteiseen identiteettiin konsernijohdosta kerrotaan. Uusi nimi on tarkoitus ottaa käyttöön kolmannella vuosineljänneksellä 2018.

Tratonin nimen alla toimivat MAN, Scania, VW Caminhoes e Onibus sekä Rio säilyttävät edelleen itsenäiset tavoitteensa.

TRATON-nimessä "TRA" viittaa mm. sanoihin "Transport" ja "Tradition". Loppuosa "TON" viittaa  mm. "tonnistoon", VW konserista kerrotaan.