TIP-Trailer services

Uusi tieliikennelaki laskee rajusti viisi- ja kuusiakselisten puoli- ja täysperävaunujen massoja. Niiden kaikkien kokonaismassa putoaa 44 tonniin. Tällä hetkellä viisiakselisen puoliperävaunun kokonaismassa on 48 tonnia  ja kuusiakselisen 52 tonnia. Viisiakselisen täysperävaunun kokonaismassa on nyt 44 tonnia ja kuusiakselisen 53 tonnia. Apuvaunulla toteutettuun, täysperävaunun kaltaiseen yksikköön sovelletaan nyt ja vastaisuudessa täysperävaunun eli varsinaisen perävaunun kokonaismassaa. 

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan vuoden 2019 aikana. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä määrätty. Uusi laki kumoaa vuodelta 1981 peräisin olevan nykyisen tieliikennelain.