TIP-Trailer services

CanardDrones, ANS Finland ja Unifly testasivat droneja Porin lentokentällä. Testeissä haluttiin selvittää, voisivatko dronet lentää ruuhkaisessa lentokenttä ympäristössä turvallisesti käyttäen Uniflyn kehittämää miehittämätöntä liikenteenohjausta.

Yhtiön mukaan kokeet olivat onnistuneita, ja vaikuttaisi että dronejen käyttö lentokentällä tulevaisuudessa olisi mahdollista. Kun dronet tulevaisuudessa tulevat olemaan standardoituja lentoaluksia jotka käyttävät lentoasemia keskuksinaan, asianmukaisten turvallisuustestit pitäisi olla jo tehty ja turvajärjestelmien oltava käytössä.