Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Rakennuskoneiden vuokrakysyntä jatkuu edelleen vahvana tänä ja ensi vuonna. Rakentamisen kapasiteetin käyttöaste on korkea ja muun muassa työvoiman saatavuusongelmat näkyvät koneiden käytön kasvuna. Myös rakennuskoneiden myynti ja tuonti ovat kysynnän myötä edelleen lievässä kasvussa.

Foreconin uusimman ennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna viimevuotista nopeammin kääntyen ensi vuonna lievästi miinukselle. Kuluvan vuoden ennustetta on korotettu viime marraskuusta.

Talouden suhdanne on Suomessa kehittynyt myönteisesti kaikilla toimialoilla ja alueilla. Rakentaminen painottuu muutamaan suureen kaupunkiin ja niiden ympäristökuntiin.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrauksen kasvu on jatkossakin rakentamisen kasvua vahvempaa. Vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna lähes 800 miljoonaan euroon. Kasvuennuste on sama kuin marraskuun 2017 raportissa.

Vuokrauksen kasvu jatkuu hyvänä ensi vuonnakin, vaikka rakentamisen ennakoidaan jo vähenevän hieman.

Valtaosa (3/4) vuokrauksesta palvelee rakentamista (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamista). Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelutuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin.