Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Hallituksen lisätalousarvioneuvotteluissa päätettiin useista perusväylänpitoon ja väyläverkon kehittämiseen liittyvistä lisämäärärahoista.

- Nyt esitettävät väylähankkeet ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat osin myös muita investointeja ja ovat siten merkityksellisiä elinkeinoelämän kannalta, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Keski-Pasilan keskustakorttelin kehittämiseen liittyvän länsiraiteen rakentamiseen ehdotetaan 8,8 miljoonan euron valtuuden korotusta 40 miljoonasta eurosta 48,8 miljoonaan euroon hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Valtatie 4 Oulu—Kemi hankkeen valtuutta ehdotetaan nostettavaksi 15 miljoonalla eurolla Oulujoen siltojen uusimisen johdosta.

Maantien 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien parantamiseen ja liikennevaloliittymien rakentamiseen Meyerin telakan liikenteen sujuvoittamiseksi ehdotetaan noin 3,4 miljoonan euron määrärahaa. Valtatien 12 Eura—Raijala tieosuuden liittymien ja geometrian parantamiseen ehdotetaan noin 4,4 miljoonan euron määrärahaa.

Kantatie 68 Pietarsaaren eritasoliittymän rakentamiseen ehdotetaan 3,1 miljoonan euron määrärahaa. Maantie 5013 Kuhasalontien parantamisen toteuttamiseen ehdotetaan 4,64 miljoonaa euroa.

Malmin korvaavien kenttien kehittämiseen ehdotetaan 2 miljoonan euron siirtomäärärahaa.

- Tavoitteena on varmistaa, että ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä, Berner sanoo.