Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Metsähallitus varautuu ilmastonmuutokseen parantamalla metsäteitä niin, että ne kestävät sateisten syksyjen ja lauhojen talvien kelirikot. Tieverkkoa valmistellaan myös siihen, että niillä voidaan liikennöidä nykyistä raskaammilla puutavara-autoilla.

Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla on noin 36 000 kilometriä metsäteitä ja noin 1000 siltaa. Metsähallituksen nykyinen vuosittainen panostus tieverkon ylläpitoon ja rakentamiseen on 15 miljoonaa euroa ja se nousee noin 17 miljoonaan euroon lähivuosina.

- Eniten liikennöidyn metsätieverkon kunnossapitoa lisätään, jolloin toistuvien peruskorjausten tarve vähenee jatkossa. Metsätiet parannetaan uusimpien metsätienormien mukaisiksi, kehittämisasiantuntija Kari Louhisalmi toteaa