TIP-Trailer services

Autonomisten ajoneuvojen nähdään tekevän teistä turvallisempia poistamalla inhimillisiin virheisiin perustuvat onnettomuudet. Kansainvälisen liikennefoorumin raportin mukaan väite, että autonominen ajo voisi vähentää 90 prosenttia onnettomuuksista, on testaamatta. Robotin ja ihmisen jaettu vastuu ajotilanteessa saattaa itse asiassa johtaa monimutkaisempiin ajopäätöksiin. Raportin mukaan riskejä ottamattomien kuskien parissa kolarien määrä saattaa kasvaa tilanteissa, joissa ihminen ottaa ajovastuun robotilta.

Automaattisten ajoneuvojen ongalmana on myös tietoturva- ja tietoliikenneongelmat. Raportin mukaan kolarien välttäminen ei pitäisi perustua pelkästään jaettuihin ulkoisiin viestintäkanaviin, vaan autonomiset ajoneuvot tulisi suunnitella niin, että kriittiset turvallisuusjärjestelmät olisivat toiminnallisesti itsenäisiä, eivätkä voisi epäonnistua tietoliikenneongelmien takia.

International Transport Forumin raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.