TIP-Trailer services

International Transport Forum julkisti 23.5.2018 tiedon, jonka mukaan liikennekuolemat vähenivät 20:ssä jäsenmaassa 29:stä vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna.

2010-2016 vähennys on vain 3,6% kun YK:n kestävän kehityksen tavoitteena oli 30 %:n vähennys.

Suurimmat vähennykset saavuttivat Portugal (-39,9%), Liettua (-35,8%) ja Norja (-35,1%). 

Kolme huonointa 2010-2016 olivat USA (+13,5%), Argentina (+9,0%) ja Chile (+5,0%).

Pienimmät kuolleisuusluvut 100 000 asukasta kohti saavuttivat Norja (2,6), Sveitsi (2,6) ja Ruotsi (2,8).