TIP-Trailer services

SKAL ry on esittänyt näkemyksensä maantielain muutosesitykseen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä. SKAL:n mukaan Suomessa on kuluneina talvina ollut suuria ongelmia talvitienhoidon laadussa ja yhdistys näkee välttämättömänä, että viranomaiselle annetaan keinot valvoa tienpidon laatua ja tarpeen vaatiessa puuttua tienhoidon laiminlyönteihin.

SKAL näkee hallituksen esityksen matkojen ja kuljetusten palvelutason vaatimuksista liian yleisinä. SKAL ehdottaa runkoverkon teknisiksi ominaisuuksiksi esimerkiksi seuraavia:
- Kaikkien yleisesti sallittujen HCT-yhdistelmien tulee voida liikennöidä rajoituksetta runkoverkolla.
- Runkoverkolla ei saa olla sellaisia liittymiä, joista liikenne kääntyy päätieltä pois vasemmalle vastaantulevan liikenteen kaistan yli ilman ryhmittymiskaistaa.
- Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla ajosuunnat ovat erotettu toisistaan vähintään keskikaiteella.
- Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla tulee olla turvallinen ohituspaikka vähintään 10 kilometrin välein.

SKAL:n lausunnon voi kokonaisuudessa lukea tästä.